Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 98:1-4

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.  (Thánh Vịnh 98:1)

 

          Tại sao chúng ta phải hát?  Vì hát lên sẽ diễn tả tâm hồn và cảm xúc cũng như những tâm tình của chúng ta, vì Chúa lo lắng cho toàn diện con người chúng ta kể cả những cảm xúc nữa.  Người muốn thổi sự sống vào tinh thần, tâm trí và thể xác chúng ta.  Hát lên là để cho Người bước vào tất cả con người chúng ta theo cách thức ngôn ngữ không thể diễn tả được.  Còn nếu chúng ta thấy khó có thể mở lòng, thì hát lên sẽ mở ra con đường cho Thần Khí của Người chuyển lưu trong chúng ta.

          Vậy bạn hãy bước đi và hát lên một bài ca mới!  Hãy hát khen chiến thắng của Chúa Giê-su trên thập giá, chiến thắng của Người trên tội lỗi.  Hãy hát lên vì Thiên Chúa đã ban cho bạn được chiến thắng nhờ Chúa Ki-tô (1 Cô-rin-tô 15:57).  Hãy hát lên vì bạn không phải sống sa lầy trong tội lỗi và mặc cảm.  Hãy hát lên vì bạn được đến với Chúa Cha nhờ máu Chúa Giê-su đổ ra trên thập giá.  Hát lên đi vì Đấng trung tín sẽ tẩy rửa bạn trong nước hằng sống tinh tuyền.  Tất cả những điều ấy không phải chỉ là hy vọng sẽ xảy ra, nhưng là những lời hứa chắc chắn của Thiên Chúa!

          Bạn hãy hát khen đức công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ trong lòng thương xót và lân ái vô bờ Người dành cho chúng ta.  Hãy hát khen lòng muốn không hề vơi của Người là không ai sẽ phải hư mất, nhưng hết mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1 Ti-mô-thê 2:4).  Hát lên đi vì Người đã cứu chuộc bạn khỏi tội lỗi, phải, cả tội nguyên tổ bạn đã mang trên mình.  Hãy hát lên vì Người muốn làm cho bạn nên thánh thiện và tinh tuyền, và vì Người trung thành nên Người sẽ hoàn tất công việc ấy!

          Hát lên đi vì Chúa muốn làm cho bạn nên thánh thiện và không tì vết trước mặt Người và trước mặt những người sống chung quanh bạn.  Bạn hãy hát lên bài ca cảm tạ vì Người dẫn dắt bạn hôm nay trên những nẻo đường công chính.  Hãy hát lên vì Người thanh tẩy lương tâm bạn và cho bạn được nghỉ ngơi.  Hãy hát khen vì những gì là tinh tuyền và thẳng ngay, đáng yêu và tốt lành.  Hãy vui mừng hát lên khi bạn nhận ra lòng lân ái và trung thành Chúa đối với bạn.  Hãy hát lên khi bạn mong ước được biết tất cả những điều này nhiều hơn nữa;  được cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Người mỗi ngày một sâu xa hơn.  Hãy hát lên bài ca mới mà các thánh và các thiên thần đang hát ca trên trời ngay lúc này:  “Chúa là Đấng nhân lành!  Người đã thực hiện biết bao kỳ công!”

 

          “Lạy Cha, Cha thật tuyệt vời!  Con ca tụng Cha vì lòng nhân lành Cha tỏ ra trong đời con.  Cha là Đấng trung tín, công chính và từ bi, nên con khát khao được cảm nghiệm về Cha nhiều hơn nữa.  Lạy Cha, hôm nay con sẽ hát lên để ca ngợi vinh thắng và lòng thương xót của Cha!”