Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:11-18

 

Chúng sẽ nghe tiếng tôi.  (Gio-an 10:16)

 

          Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành, biết các con chiên của Người và chúng biết Người.  Làm sao điều ấy lại kỳ diệu thế?  Chúng ta có thể biết Người.  Người đã hứa:  “Chúng sẽ nghe tiếng tôi” (Gio-an 10:16).  Người không nói:  “Có lẽ chúng sẽ nghe được” hoặc “Tôi hy vọng chúng sẽ nghe được”.  Nhưng Người nói:  “Chúng sẽ nghe”.  Mỗi khi chúng ta ngồi với Người, hỏi Người và chờ đợi câu trả lời, mỗi khi chúng ta dẹp đi những ồn ào và bận rộn của cuộc sống và để Người nói với chúng ta, là chúng ta sẽ nghe tiếng Người.

          Sự thật dù tin hay không, là Chúa biết mọi sự về chúng ta.  Tốt hay xấu, những điều chúng ta không thích thừa nhận và những điều chúng ta ước gì đó không phải là thật nhưng lại không thể không thừa nhận.  Chúa biết tất cả, thế mà Người vẫn yêu thương chúng ta!

          Khẳng định sau đây quả là thật và cũng có thể khó mà tin được:  đó là Chúa Giê-su thực sự yêu thương chúng ta!  Cũng khó để chúng ta tin vào lời Chúa Giê-su hứa rằng chúng ta có thể cảm nghiệm được mối tương quan sâu đậm và cá nhân với Người và với Chúa Cha.  Chúng ta có thể biết Người theo cách vượt quá cả những gì chúng ta thường vẫn mong đợi nơi bất cứ tương quan nào của con người.

          Lại còn một lời hứa khác chúng ta khó mà tin:  là chúng ta có thể mang lấy chính tư tưởng của Chúa về cuộc sống trên trần gian này.  Khi đến gần Người hơn, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy những khuấy động làm cho trái tim Người cảm động.  Thánh Phao-lô nói với các tín hữu Cô-rin-tô:  “Chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô” và ngài cũng muốn nói với chúng ta cùng một điều ấy (1 Cô-rin-tô 2:16).  Chúng ta thực sự có thể biết được tư tưởng của Chúa, vì Người rất muốn chia sẻ những tư tưởng ấy với chúng ta.  Chúng ta thực sự có thể nghe tiếng Người, vì Người đã dựng nên chúng ta cho mối tương quan ấy.  Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để giúp chúng ta biết được tình yêu của Người trong tận cõi lòng chúng ta.

          Bạn hãy suy nghĩ:  tình yêu của Thiên Chúa, óc sáng tạo và phát minh của Người, lòng thương xót và hài hước của Người, đức khôn ngoan và thông hiểu của Người, sự phân định và hiểu biết của Người, chúng ta đều có thể bắt đầu cảm nghiệm được tất cả.  Chúa Thánh Thần giúp thực hiện được điều ấy.  Người mở tâm trí chúng ta để lãnh nhận tất cả những điều này một cách thật giản dị, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Vậy bạn hãy vững tiến và cầu xin.  Thế nào bạn cũng được.  Chúa Giê-su hứa chắc mà!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa hết sức trọn vẹn có thể.  Con muốn nghe tiếng Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy nói với con.  Con đang lắng nghe”.