Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:13-25

 

Theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.  (Công Vụ Tông Đồ 13:23)

 

          Đôi khi chúng ta chỉ thấy một mà không thấy mười.  Chúng ta chú trọng đến những điều nho nhỏ ngay trước mắt, như những lo lắng và bận rộn hằng ngày, rồi không nhận ra toàn bộ kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.

          Điều này có thể đúng ngay cả khi chúng ta có những hành vi đức tin.  Thí dụ, chúng ta quá chú tâm đến Thánh lễ Chúa Nhật và đọc kinh nên quên mất ý nghĩa và sức mạnh của những việc ấy.  Hoặc chúng ta lo lắng muốn thấy được Chúa nhậm lời cầu xin đặc biệt nên không nhận ra được những gì Chúa đã làm cho chúng ta và Người hứa sẽ làm cho chúng ta nếu chúng ta ở bên cạnh Người.

          Trong đoạn Công Vụ Tông Đồ hôm nay, thánh Phao-lô cho dân chúng Pi-xi-đi-a thấy toàn bộ bức tranh đó.  Ngài liên tiếp mô tả kế hoạch của Thiên Chúa đã khai mở như thế nào qua bao nhiêu ngàn năm, tột đỉnh là việc sai Chúa Giê-su đến làm Đấng Cứu Độ.  Mô tả như thế, thánh Phao-lô cho thấy Chúa đã thực hiện lời Người đã hứa như thế nào.

          Vậy Chúa đã hứa gì?  Là nếu chúng ta tin vào Con của Người, chúng ta sẽ được sống đời đời (Gio-an 5:24).  Là mọi sự đều vì lợi ích cho chúng ta (Rô-ma 8:28).  Là Người sẽ ở với chúng ta mãi mãi, trong cuộc sống này cũng như cuộc sống vĩnh cửu (Mát-thêu 28:20).

          Đây chính là toàn bộ kế hoạch chúng ta cần phải chú tâm giữa những lắng lo và bổn phận hằng ngày.  Chúa giữ lời đã hứa!  Người có một kế hoạch cho chúng ta!  Bất kể hoàn cảnh cuộc sống chúng ta ra sao, cái nhìn toàn diện của Người trên chúng ta cũng không bao giờ thay đổi.  Bất kể khó khăn và đau khổ hiện thời của chúng ta thế nào, cuộc sống chúng ta đang diễn ra làm sao, thì chúng ta vẫn phải luôn luôn nắm giữ tình yêu và chủ ý của Chúa.

          Nhờ Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa.  Người yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy sống đời đời với Người.  Bạn hãy để cho viễn tượng này khích lệ bạn khi thức dậy buổi sáng và khi đi nghỉ ban đêm.  Bạn hãy để viễn tượng ấy ở lại với bạn suốt cả ngày.  Mọi sự khác trong cuộc sống đều thích hợp cho kế hoạch này, một kế hoạch không phải chỉ cho hôm nay hoặc ngày mai, nhưng là cho vĩnh cửu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã thực hiện lời hứa khi sai Con Cha đến.  Xin Cha giúp con nhìn mọi góc cạnh cuộc đời con như là một phần trong kế hoạch Cha dành sẵn cho con”.