Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-6

 

Anh em đừng xao xuyến.  (Gio-an 14:1)

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho tâm hồn xao xuyến của con được yên nhờ bình an của Chúa.  Chúa đã toàn thắng thế gian và Chúa đã đi để chuẩn bị chỗ cho con trên thiên đàng.  Con tin rằng Chúa sẽ trở lại đem con đi theo Chúa để con được sống với Chúa đời đời.  Con tin vào thánh ý Chúa dành cho đời con và sự can thiệp đúng lúc của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi con hãy đặt mọi gánh nặng dưới chân Chúa, nên con đến với Chúa, tin rằng ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng.

          Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ chăm sóc cho gia đình con.  Quanh thế giới, nhiều người đang phấn đấu để đạt mục đích, còn con thì đôi khi sợ rằng những người con yêu thương sẽ không được chăm sóc.  Xin Chúa giúp con đừng đánh mất niềm hy vọng trong những lúc lao đao, nhưng luôn nhớ rằng Chúa là Đấng Tạo dựng và Quan phòng, đáng cho con tin cậy.  Xin Chúa giúp con trân trọng lời khích lệ của tác giả Thánh Vịnh:  “Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.  Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.  Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi” (Thánh Vịnh 56:4-5).

          Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa sức khỏe của những người bên cạnh con.  Y học đã tiến triển rất nhiều và con biết ơn nó.  Nhưng xin Chúa giúp con cậy trông vào Chúa nữa.  Nhiều người vẫn còn đau khổ vì bệnh tật, rồi khi Chúa không hứa là chúng con sẽ được giải thoát khỏi bệnh tật, Chúa lại hứa là Chúa sẽ ở với chúng con luôn luôn.  Khi cảm thấy cô đơn và đau đớn, con sẽ ngước mắt nhìn lên trời, vì “ơn phù trợ của con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất” (Thánh Vịnh 121:2).

          Lạy Chúa, con tin rằng không gì tách được con ra khỏi tình yêu của Chúa, không phải lo lắng hoặc khó khăn, chẳng phải bách hại hay đói khát, không phải khủng bố hoặc sự dữ hay những sức mạnh của quyền lực bóng tối.  Xin Chúa giúp con tin vào quyền  năng Chúa.  Xin giúp con biết mặc lấy áo giáp của Chúa là chân lý, công chính, bình an, đức tin, ơn cứu độ và lời Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đừng khi nào thất vọng, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin và lòng mến.  Con tin rằng Chúa đã thắng thế gian và con cũng có thể thắng được trong Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về sức mạnh của tình yêu Chúa”.