Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:19-28

 

Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết.  (Công Vụ Tông Đồ 14:19)

 

          “Ngài chết rồi phải không?”  Các bạn đồng hành của ông Phao-lô có lẽ đã hỏi câu này khi họ nhìn thân xác đầy máu và bầm giập của ông.  Ông đã bị đám dân chúng nổi giận ở Lít-ra ném đá vì ông rao giảng về Chúa Ki-tô.  “Không đâu, ngài còn sống!”  Phao-lô đã tự mình từ từ chỗi dậy, nghỉ ngơi một ngày rồi lại tiếp tục đi rao giảng tại một thành khác.

          Thành khác có nghĩa là một cơ hội khác để chia sẻ sứ điệp của Chúa Giê-su.  Nhưng cũng có nghĩa là liều mình sẽ bị ném đá lần nữa, thậm chí có thể phải chết lần này.  Đó là điều thánh Phao-lô đối phó mỗi khi vào một thành mới.  Chẳng khi nào ngài biết liệu mình sẽ được tiếp đón với những tâm hồn rộng mở hay với những hòn đá ném tới tấp.

          Chắc chắn thánh Phao-lô là một người quyết tâm, nhưng chúng ta có thể dễ dàng mê say với lòng can đảm của ngài mà không nhận ra những gì ngài thực sự phải trả giá.  Đó là một cuộc sống đầy gian khổ!  Mà có ai nói ngài phải làm như thế đâu.  Thực ra có lẽ một số người đã nói:  “Ông Phao-lô ơi, ông không nghĩ đã đến lúc về hưu rồi sao?  Ít ra tại sao không dành ít năm trở về Tác-sô để lấy lại sức chứ?”  Nhưng ngài đã không về hưu, cũng chẳng thả lỏng chút nào, mà tiếp tục đi và đi nữa.

          Hầu hết chúng ta sẽ không được mời gọi đến nỗi phải chết cho Tin Mừng.  Chúng ta cũng không đến nỗi bị ném đá và bỏ mặc nửa sống nửa chết.  Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là theo Chúa Giê-su chỉ phải trả giá thấp thôi đâu.  Chúng ta hết thảy đều phải chết đi cho lối sống cũ tội lỗi của mình.  Chúng ta hết thảy đều phải làm việc để xây dựng một môi trường nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa ngay tại nhà mình.  Và chúng ta hết thảy đều cần có thêm nghị lực để chu toàn ơn gọi trong cuộc sống.

          Chúng ta hãy đối diện với những điều ấy:  Thật khó làm!  Nhưng cùng một Thánh Thần, Đấng đã giục giã thánh Phao-lô hoạt động, hiện đang sống trong bạn.  Có thể Thiên Chúa không kêu gọi bạn sống lối sống của vị Tông Đồ, nhưng Người đã gọi bạn hãy làm đại sứ cho Chúa Ki-tô ngay tại nơi bạn đang sống.

          Vậy bạn hãy xin Chúa ban cho sức mạnh để được trung thành với lời gọi của Người.  Bạn hãy xin Người cho bạn biết chuyên cần cầu nguyện và phục vụ nhiều hơn.  Rồi nếu bạn vấp ngã – như thánh Phao-lô chắc chắn đã vấp ngã lần này qua lần khác – bạn hãy đứng dậy!  Đừng để cho những vết đau và bầm giập ngăn cản bạn.  Đừng để mình bị sa lầy bởi những chi tiết nhỏ nhặt.  Và nhất là đừng lo lắng gì về thất bại hay thành công cả.  Bạn cứ tiếp tục tiến tới và để cho Chúa lo liệu phần của Người!

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ cung cấp đầy đủ cho con tất cả những gì con cần!”