Thứ Bảy tuần Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:18-21

 

Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.  (Gio-an 15:20)

 

          Đứng bên bờ vực thẳm của cái chết vô cùng đau đớn, Chúa Giê-su đang nghĩ đến những gì các môn đệ Người, kể cả chúng ta nữa, sẽ phải đối phó trong những ngày tháng sắp tới.  Thù ghét, chối bỏ và bách hại đang sẵn sàng chờ họ như đã xảy ra cho Người.  Thật là tuyệt diệu!  Chúa Giê-su đang đối diện với cuộc kết thúc đau đớn của đời mình, vậy mà Người vẫn còn có thể chú tâm đến những người chung quanh.  Toàn bộ diễn từ giã biệt của Người đều nói về người khác:  Thầy yêu thương anh em.  Thầy sẽ không để anh em một mình đâu.  Thầy sẽ sai một Đấng khác đến với anh em để dẫn anh em đến chân lý vẹn toàn (Gio-an 15:9-16:13).

          Tác giả thư Do-thái quả quyết với chúng ta rằng:  “Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (13:8).  Chúa Giê-su đã lo lắng cho môn đệ trong đêm trước khi Người phải chết, thì giờ đây Người cũng lo lắng cho chúng ta như thế.  Người lo lắng về những khó khăn xảy đến cho những môn đệ trung thành của Người.  Người biết những gì đang chờ đợi bạn.  Người lo lắng về những điều bạn phải đối phó.  Chối bỏ.  Loại trừ.  Nói xấu nói hành và hiểu lầm.  Không có gì xảy ra cho bạn hôm nay là bất ngờ đối với Người.  Rồi tất cả những điều ấy cũng        không thoát khỏi vòng kiểm soát của sức mạnh Người luôn luôn che chở bạn, giúp bạn được thoải mái hoặc củng cố bạn khi bạn phải đối phó với chúng.  Người đã thấy hết tất cả rồi!

          Nhất là Người biết bạn.  Người biết bạn có thể chịu đựng được tới mức nào.  Người sẽ không khi nào để những gì xảy ra quá sức bạn có thể xử trí nổi.  Đồng thời, Người cũng có thể làm không biết bao nhiêu điều còn hơn cả bạn cầu xin hay tưởng tượng.  Người biết những gì bạn cần trong mọi tình huống và Người đã hứa sai Thánh Thần đến để ban cho bạn những điều ấy.

          Chúa Giê-su chăm sóc cho bạn!  Chính bạn biết được điều đó.  Bạn cảm nghiệm được sự chăm sóc và quan tâm ấy ngay bây giờ.  Đấy là những gì Người đang cố gắng cho các môn đệ biết trong Bữa Tiệc Ly và cũng là những gì Người cho chúng ta biết trong mọi Thánh lễ.  Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đến hoặc đã đến với chúng ta, muốn dẫn dắt, dạy dỗ và an ủi mọi người, kể cả bạn nữa.  Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ yên lặng ngồi với Chúa.  Bạn hãy kể cho Người những điều đang làm cho bạn bị tổn thương và hãy xin Người hiện diện để an ủi bạn.  Bạn hãy ngồi yên tịnh và chờ đợi Người ban cho bạn ơn bình an mà chỉ mình Người mới có.  Bạn hãy chờ đợi Người cho bạn được mạnh mẽ và khích lệ bạn trong mọi sự bạn phải đối phó.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa lo lắng cho mọi hoàn cảnh của đời con, kể cả những hoàn cảnh thật khó khăn.  Xin Chúa giúp con cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện đầy an ủi của Chúa khi con phải đối phó với những khó khăn ấy ngày hôm nay”.