Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:5-18

 

Ông Phao-lô nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa.  (Công Vụ Tông Đồ 14:9)

 

          Bạn thử tưởng tượng người ta cho bạn hằng triệu đô-la và bảo bạn có thể chia sẻ số tiền ấy với bất cứ ai, nhóm nào hoặc tổ chức nào bạn muốn.  Chắc thật là tuyệt khi nhìn thấy khuôn mặt của những người đã nhận được tấm chi phiếu từ tay bạn – họ hoàn toàn bất ngờ, nhưng vô cùng biết ơn.  Trước hết vì tiền không phải là của bạn nên bạn cũng dễ dàng quảng đại và biến đổi cuộc sống người khác.

          Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã được ban tặng những gì còn quý hơn cả tiền bạc, đó là chính sự sống của Thiên Chúa.  Nên các ngài không lãng phí thời giờ để chia sẻ ân huệ ấy với những người khác.  Các ngài nhìn thấy đời sống của họ thay đổi, và các ngài biết sự thay đổi này không phải do tài nguyên của riêng các ngài.  Các ngài chỉ biết quảng đại vì ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các ngài thôi.

          Mặc dù Phao-lô và Ba-na-ba là những người thông minh và nhiệt thành, các ngài đã biết là chính Thiên Chúa mới là Đấng đã dạy dỗ và dẫn dắt dân chúng, chứ không phải các ngài.  Các ngài đã cầu xin được ơn khôn ngoan của Chúa, đã chia sẻ sự khôn ngoan ấy và rồi đã đứng sang một bên để nhìn những gì Chúa sẽ làm.  Càng mở lòng với Chúa Giê-su, các ngài càng làm cho họ được đầy tràn ơn sủng của Chúa – và ơn sủng ấy lại tràn lan tới những người khác nữa.  Các bệnh tật được chữa lành, ma quỷ bị xua trừ và nhân phẩm được phục hồi!

          Chúa Giê-su ao ước ban cho chúng ta ơn sủng, tình yêu và lòng thương xót của Người giống như Người đã ban cho các ông Phao-lô và Ba-na-ba.  Mỗi ngày chúng ta đều có thể đến với Người và lãnh nhận.  Vậy chúng ta hãy xin Người cho chúng ta được đầy tràn thêm mãi.  Chúa thích làm điều ấy khi chúng ta đến với Người trong những thời điểm của ngày sống, vì Người có nguồn ơn sủng bất tận để ban cho chúng ta.  Thánh Thần của Người luôn sẵn sàng ban sức mạnh cho chúng ta để loan truyền lòng trung tín của Thiên Chúa và đến với những người cùng khổ thiếu thốn.  Thánh Thần luôn ở với chúng ta, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và cảm thông để chúng ta làm cho tình yêu thương nhau được sâu đậm hơn, để tha thứ khi chúng ta bị tổn thương và chữa lành cho những người bị thương giữa cộng đồng chúng ta.  Cũng như ông Phao-lô và Ba-na-ba, chúng ta có thể tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh của Chúa đang hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa vì tình yêu tràn đầy của Chúa.  Con thật hết lòng cảm tạ vì Chúa không bao giờ ngừng đổ tràn xuống trên chúng con lòng thương xót và sức mạnh của Chúa.  Ngay bây giờ, con muốn mở lòng để đón nhận mọi sự Chúa muốn ban cho con.  Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa”.