Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi.  (Gio-an 15:2)

 

        Ồ, lại dụ ngôn cây nho và cành nho!  Ai mà chẳng ước ao có được ý thức thoải mái do những lời Chúa Giê-su nói trong đoạn Tin Mừng này?  Ai mà chẳng cảm thấy an lòng khi đọc thấy Chúa Giê-su mời gọi họ hãy ở lại trong Người?

        Nhưng dưới một khía cạnh khác, những câu Tin Mừng này lại có thể là điềm xấu:  Chúa Giê-su muốn cắt tỉa chúng ta.  Người muốn loại bỏ đi khỏi cuộc sống chúng ta những phần không đem lại hoa trái cho Người.  Đây có thể là một tư tưởng khiến chúng ta sợ hãi, nhất là khi chúng ta dừng lại để suy nghĩ mình đã bao lần “từ chối” Chúa trong một tuần lễ hay thậm chí trong một ngày. 

        Nếu trường hợp đó chính là bạn, thì đừng lo!  Bạn hãy nhớ:  Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ Người và Người cũng bảo bạn hôm nay rằng:  “Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em” (Gio-an 15:3).  Được rửa sạch trong nước rửa tội, chúng ta đã được tha thứ.  Chúng ta đã được nên công chính.  Chúng ta đã là công dân nước trời!  Tất cả những gì còn lại để chúng ta làm, đó là hãy thể hiện tính cách công dân của mình cách trọn vẹn và hãy xin Chúa Giê-su ngự trị trong mọi lãnh vực của tâm hồn chúng ta.

        Bạn hãy nghĩ đến các môn đệ Chúa.  Họ đã ở với Chúa Giê-su trọn ba năm, vậy mà họ vẫn cần được cắt tỉa.  Ông thuế vụ Mát-thêu đã bỏ đi những cách gian lận.  Cô Ma-ri-a Mác-đa-la đã được khu trừ bảy quỷ.  Còn hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đã phải xử trí với việc ước ao được ban cho chỗ đặc biệt trong vương quốc của Chúa Giê-su.

        Dù bất cứ những gì đã được cắt tỉa trong đời sống của các môn đệ, vẫn còn những điều cần được cắt tỉa.  Ông Phê-rô vẫn còn chối Chúa ba lần.  Hết thảy các môn đệ đều bỏ trốn khi Chúa Giê-su bị bắt.  Còn ông Tô-ma thì từ chối tin lời anh chị em cho biết Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.

        Tuy Chúa Giê-su biết tất cả những điều ấy sẽ xảy ra, nhưng Người vẫn ký thác Giáo Hội Người trong tay những anh chị em yếu đuối này.  Ngày hôm nay Người vẫn ký thác Giáo Hội trong tay chúng ta nữa.  Vậy bạn đừng lo lắng về việc cắt tỉa sẽ tới.  Cứ ghi nhớ rằng Chúa Giê-su luôn đón nhận bạn.  Người tin vào bạn, cho dù bạn không tin vào chính mình.  Người đã tiếp nhận bạn vào vương quốc Người.  Tất cả những gì Người muốn thực hiện lúc này, đó là làm cho bạn sinh thêm hoa trái!

 

        “Lạy Chúa Giê-su, con thật biết ơn vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Lạy Chúa, xin giúp con ở lại trong Chúa, để con được trở nên tinh tuyền mỗi ngày một hơn!”