Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:23-28

 

Cứ xin đi, anh em sẽ được.  (Gio-an 16:24)

 

          Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ rằng Người sẽ ban cho họ Chúa Thánh Thần.  Nhưng làm thế nào họ và cả chúng ta nữa biết được tình yêu và sự nâng đỡ mà Chúa Thánh Thần đem đến cho chúng ta?  Câu trả lời của Chúa Giê-su thật đơn giản:  Cứ xin đi, cứ xin đi!  Giống như Chúa Giê-su đã hứa trong Tin Mừng Lu-ca:  “Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lu-ca 11:13).

          Vậy chúng ta sẽ nhận được gì khi xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta?

          Trước hết và quan trọng nhất, đó là chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải.  Một trong những ân huệ sống động nhất, đó là Người tỏ cho chúng ta biết Chúa Giê-su trong ánh sáng mới và đầy vinh quang.  Chúng ta sẽ thấy Chúa không chỉ là một người đã chịu chết trên thập giá bao thế kỷ trước, nhưng còn là Chúa và Đấng Cứu Độ của riêng chúng ta.  Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy Chúa Giê-su là một người sống động, Con Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu vững bền, tuyệt hảo và thân mật.  Rồi không những chúng ta thấy Chúa Giê-su, mà còn cảm nghiệm được Người hiện diện một cách đầy quyền năng.  Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui, lòng thương xót và sự tự do của Người trong tâm hồn chúng ta.

          Song song với ân huệ mặc khải này, Thánh Thần ban cho ta sự bình an mà thế gian không cho được (Gio-an 14:27).  Người giúp chúng ta đâm rễ sâu nơi Chúa Giê-su và tình yêu của Người, để chúng ta đối phó được với sóng gió cuộc đời.  Bằng cách luôn nhắc nhở rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa, Thánh Thần giúp làm yên lặng những nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta.  Người đưa chúng ta tới nơi nghỉ ngơi và tin cậy Người.  Người giúp chúng ta xác tín rằng mình có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Ki-tô, Đấng ban sức mạnh cho chúng ta.

          Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng Thánh Thần cũng cầu thay nguyện giúp chúng ta “thể theo ý của Thiên Chúa” (Rô-ma 8:27).  Đúng vậy.  Thậm chí chúng ta cứ xin, cứ xin và cứ xin, thì Chúa Thánh Thần cũng cứ xin như vậy.  Người còn xin cả những điều chính chúng ta cũng không biết là mình cần.  Người xin với những nài nỉ trong tâm hồn chúng ta mà chúng ta chẳng dám nói lên.  Nói khác đi, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả.  Chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm kiếm Chúa Thánh Thần và hết sức tuân phục Người.  Rồi Thánh Thần, Đấng tìm kiếm tâm hồn chúng ta, sẽ ban cho chúng ta mọi ân huệ tốt lành và toàn hảo chúng ta luôn cần đến.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã giúp con cầu nguyện thế nào cho đúng.  Xin Chúa hãy đến và làm cho lời cầu nguyện của con được hoàn hảo trước ngai ân sủng!”