Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:26 – 16:4

 

Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ làm chứng về Thầy.  Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng.  (Gio-an 15:26.27)

 

          Khi bạn gặp được một người tuyệt vời, bạn sẽ không thể không giới thiệu người ấy với bạn hữu của bạn.  Bạn hãy nghĩ đến những người vừa mới bắt đầu yêu nhau và rất mong muốn gia đình họ cũng như bạn bè biết được người họ yêu thương.

          Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Thần, cũng giống như vậy.  Người không thể không nói về Chúa Giê-su.  Người muốn cho toàn thế giới này biết Chúa Giê-su!

          Vì Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta nên Người muốn chúng ta cũng hăng say giúp cho mọi người gặp được Chúa Giê-su mà hiến thân phục vụ.  Nên chúng ta càng đến với Chúa Thánh Thần, thì chúng ta càng muốn cùng với Người thi hành sứ mệnh của Người.  Chúng ta bắt đầu nhận thấy mỗi khám phá mới mẻ đều là tin vui mình có thể sử dụng.  Có lẽ chúng ta khám phá ra tính hài hước của Chúa Giê-su nên cũng tìm thấy cách thức để làm cho lòng mình được nhẹ nhàng.  Có lẽ chúng ta nhận thấy Chúa yêu thương chúng ta bất kể chúng ta làm gì, nên chúng ta bắt đầu tìm mọi cách để đối xử với người khác với cùng một tình yêu Chúa dành cho chúng ta.  Có lẽ một đoạn Kinh Thánh đánh động chúng ta, nên chúng ta chỉ cần chia sẻ việc ấy với một người bạn thân.  Bất cứ tư tưởng nào Chúa Thánh Thần gợi ý cho bạn, bạn hãy nói lên!  Bạn hãy tìm cách để chuyển đạt những phong phú Người đã ban cho bạn!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta gặp được bà Ly-đi-a, người đã khám phá về Chúa Giê-su và không muốn giữ lấy những khám phá này cho riêng mình.  Lần đầu thánh Phao-lô đã giúp bà gặp gỡ Chúa nên sau đó bà muốn học biết thêm về Người.  Tham dự buổi cầu nguyện ở bờ sông mỗi tuần một lần đối với bà chưa đủ.  Nhưng bà muốn mời thánh Phao-lô ở lại nhà bà để bà có thể ngồi dưới chân ngài và nghe ngài nói về Chúa Giê-su.  Chắc bà còn mời thêm nhiều bạn bè tới nữa để họ cũng được gặp thánh Phao-lô và nghe những điều ngài nói về Chúa.

          Không ai trong chúng ta có một “góc riêng” để độc quyền biết Chúa.  Nhưng mỗi người chúng ta đều có một tương quan độc đáo với Người.  Nghĩa là chúng ta có quá nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, không phải chỉ học hỏi với những người đã đi với Chúa từ lâu, mà còn với những người mới đón nhận Tin Mừng.  Vậy chúng ta hãy cởi mở với nhau!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ mình cho con biết Chúa.  Con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa.  Xin giúp con học hỏi và được lớn lên khi con chia sẻ với những người bạn khác của Chúa”.