Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:16-20

 

Anh em sẽ lại thấy Thầy.  (Gio-an 16:16)

 

          Thật là một lời hứa tuyệt vời!  Chúa Giê-su sắp sửa ra đi, nhưng rồi Người sẽ trở lại và các Tông Đồ sẽ lại thấy Người.  Những lời này đem lại cho họ thật nhiều an ủi.

          Đúng vậy, họ đã gặp lại Chúa Giê-su, vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh khi Người hiện ra với họ tại phòng Tiệc Ly.  Nhưng “thấy” Chúa Giê-su được nói đến ở đây có nghĩa hơn cả một cuộc gặp lại Người bằng con mắt thể xác.  Chúa Giê-su cũng nói về cách Chúa Thánh Thần sẽ đến giúp họ cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giê-su và còn dẫn dắt họ sau khi Chúa Giê-su lên trời và họ không còn thấy Người nữa.

          Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại cho là điều quan trọng đối với chúng ta khi được “thấy” lại Người?  Thập giá và sự sống lại của Người đã chẳng cứu độ chúng ta hay sao?  Đón nghe Tin Mừng của Người và được rửa tội nhân danh Người vẫn chưa đủ cho chúng ta ư?

          Nói tóm lại là chưa đủ!  Và cảm tạ Chúa vì chân lý này!  Chúng ta cần phải “thấy” Chúa Giê-su mỗi ngày.  Chúng ta cần nghe tiếng Người, biết được sự dẫn dắt của Người và lãnh nhận tình yêu của Người.  Như thánh Phao-lô đã dạy, Chúa Giê-su ban cho chúng ta Thánh Thần “để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 2:12).  Sự thật là chúng ta không bao giờ có thể hiểu được cái giá Chúa Giê-su đã trả để cứu độ chúng ta hoặc chiều sâu của tình yêu Chúa yêu thương chúng ta.  Chúng ta cần Chúa Thánh Thần mở mắt tâm hồn chúng ta để chúng ta gặp được ân sủng cần thiết mà sống những lệnh truyền của Chúa Giê-su.  Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ bị giới hạn cả hiểu biết lẫn khả năng của mình.

          Vì thế Chúa Giê-su muốn chúng ta được rửa tội, dìm mình trong Thánh Thần.  Người biết đó là cách duy nhất chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.

          Vậy các Tông Đồ đã làm gì sau khi Chúa Giê-su được đưa về trời xa cách họ và họ không còn trông thấy Người nữa?  Hướng về lời hứa của Người sẽ được thể hiện, họ cùng nhau họp lại cầu nguyện.  Họ vùi đầu vào Kinh Thánh.  Họ cầu nguyện:  “Lạy Thánh Thần, xin ngự đến!”

          Chúng ta hãy theo gương các ngài.  Từ nay cho tới lễ Hiện Xuống, chúng ta hãy lao mình vào Kinh Thánh, dán mắt nhìn vào Chúa Giê-su và cố gắng cầu nguyện nhiều hơn.  Chúng ta hãy xin ơn được nhìn thấy Chúa Giê-su bằng con mắt mới, mắt của Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!  Xin Chúa mở con mắt tâm hồn con!”