Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:1-11

Lễ Thăng Thiên

 

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần… Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.  (Công Vụ Tông Đồ 1:8)

 

          Bạn có tưởng tượng được các Tông Đồ cảm thấy như thế nào lúc Chúa Giê-su nói lên lời hứa này ngay trước khi Người trở về trời không?  Chắc chắn họ đã nhớ lại nỗi sợ hãi và khiếp đảm kể từ sau khi Chúa bị đóng đinh thập giá.  Ký ức về Chúa Giê-su của họ bị bỏ rơi có lẽ vẫn còn như in trong đầu óc họ.  Vậy làm sao họ có thể bắt đầu hy vọng Chúa Giê-su sẽ ban cho họ được chia sẻ sức mạnh của Người?  Làm sao họ là những kẻ yếu đuối lại có thể bắt đầu đem sứ điệp Tin Mừng của Người đến tận cùng trái đất?  Nhưng Chúa Giê-su đã hứa và Người luôn luôn giữ lời.  Chỉ trong một vài thập niên, các Tông Đồ đã loan truyền Tin Mừng trên khắp thế giới!

          Tuy họ không biết nhiều, nhưng lời hứa của Chúa Giê-su không chỉ dành riêng cho họ.  Lời hứa ấy còn dành cho mọi người mọi thời.  Theo một ý nghĩa nào đó, Chúa Giê-su đã bị hạn chế khi Người bước đi trên thế giới này;  là một con người, Người chỉ có thể ở tại một chỗ trong một thời gian.  Nhưng bây giờ Người về trời và Người có thể sai Thánh Thần đến với hàng triệu người và hoạt động qua họ trong cùng một lúc.  Khi Chúa Thánh Thần đến vào ngày Hiện Xuống, các môn đệ đã tiếp xúc với hơn ba ngàn người trong một ngày và việc này còn tạo nên phản ứng giây chuyền nữa.  Ngày qua ngày cũng như trong những thế kỷ nối tiếp, không biết bao nhiêu môn đệ đã rao giảng Tin Mừng cho mọi nơi trên mặt đất.

          Hôm nay, chúng ta cũng thuộc về lớp người làm chứng nhân ấy.  Qua chúng ta, Chúa Giê-su có thể đem Nước Trời đến cho những người đau khổ và lạc mất ở khắp nơi trên thế giới.  Quyền lực tội lỗi có thể bị đẩy lui mỗi ngày một hơn nhờ chứng từ, sự thánh thiện và lời cầu nguyện của chúng ta.  Tại nhà, nơi làm việc, xóm láng khắp nơi, Chúa Giê-su đều có thể mở các tâm hồn ra, đó là nhờ chúng ta đấy!

          Vậy bạn đừng sợ phải chia sẻ tình yêu Thiên Chúa.  Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng lên trời, đã ban cho bạn cùng một sức mạnh đã nâng đỡ cuộc sống Người.  Bây giờ Người ban cho bạn để bạn cũng có thể cho lại mọi người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật là một vinh dự được kêu gọi làm môn đệ Chúa.  Con muốn thấy Chúa được tuyên dương hôm nay khi con rao truyền Tin Mừng bằng môi miệng con và bằng hành động của con”.