Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 20:17-27

 

Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem.  (Công Vụ Tông Đồ 20:22)

 

          Mỗi Chúa Nhật trong Thánh lễ chúng ta xác tín lại niềm tin vào Chúa Thánh Thần khi đọc kinh Tin Kính:  “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.  Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:  Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”.  Thật là những lời mạnh mẽ chừng nào, nhưng thường lại được đọc một cách vội vàng và chẳng suy nghĩ gì cả!  Sẽ như thế nào nếu quả thực chúng ta hết thảy ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và sự thúc giục của Ngài trong đời sống chúng ta?

          Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần ảnh hưởng trên đời sống và những quyết định của rất nhiều người, ngay đến Chúa Giê-su cũng vậy!  Thánh Phao-lô bị ép buộc do xác tín của Chúa Thánh Thần dạy ngài hãy lên Giê-ru-sa-lem.  Mẹ Ma-ri-a được thúc giục hãy nói lời “xin vâng” với sứ thần và trở thành Mẹ Thiên Chúa.  Thánh Phê-rô được thúc đẩy phải tới thăm gia đình ông Cô-nê-li-ô và rửa tội cho những người dân ngoại đầu tiên để đưa họ vào Hội Thánh.  Thậm chí ngay Chúa Giê-su cũng được Thần Khí thúc giục đi vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện.

          Chúa Thánh Thần muốn đóng vai trò chủ động trong cuộc sống chúng ta, y như Người đã làm trong cuộc sống của những tín hữu tiên khởi này.  Người muốn chỉ dạy chúng ta và cho chúng ta lời hay lẽ phải để nói với một người đang đau khổ.  Người muốn an ủi chúng ta khi chúng ta cảm thấy vô dụng hoặc thất vọng.  Người muốn giúp chúng ta  nhận ra tội lỗi mình, rồi dẫn chúng ta tới sự tự do bởi lòng thương xót của Người.  Người muốn thuyết phục chúng ta và tình yêu đam mê của Thiên Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta có thể ngửng cao đầu bước đi trong ngày sống.

          Vậy làm sao chúng ta nghe được Chúa Thánh Thần?  Những câu trả lời rõ ràng nằm trong cầu nguyện, ăn chay và Kinh Thánh.  Nhưng chúng ta cũng phải tìm kiếm những lúc thấy có một cảm quan mới và bất ngờ nảy sinh trong tâm hồn chúng ta:  thí dụ những tư tưởng bộc phát về tình yêu hay lòng thương xót, hoặc có thể là một hiểu biết mới về một đoạn Kinh Thánh, hay một hướng đi mới có thể theo trong cuộc sống chúng ta.  Bạn hãy theo những cảm quan này.  Bạn hãy trắc nghiệm và xem chúng có đem lại cho bạn niềm vui, hy vọng hoặc bình an không.  Nếu có, bạn có thể chắc chắn là Chúa Thánh Thần ở đằng sau những hiệu quả ấy.  Bạn càng tập luyện, càng nghe được tiếng Chúa Thánh Thần rõ hơn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Con xin phó thác.  Xin Chúa hãy cầm lấy tay con và dẫn dắt con”.