Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:21-26; 13:1-3

 

Lễ thánh Ba-na-ba Tông Đồ

 

Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin.  (Công Vụ Tông Đồ 11:24)

 

          Nếu bạn muốn phản văn hóa, hãy đặt tên cho con của bạn là Ba-na-ba.  Ít ra tại Hoa-kỳ là nơi sở An ninh Xã hội lưu giữ tất cả lý lịch, “Ba-na-ba” không phải là cái tên gọi trong số một ngàn cái tên đứng đầu sổ trong bất cứ năm nào thuộc thế kỷ vừa qua.  Thật quá tệ, vì thánh Ba-na-ba là một anh hùng của Giáo Hội sơ khai, người xứng đáng được ghi nhớ và noi gương.

          Tên của ngài nói lên con người như thế nào rồi:  Ba-na-ba, “con của sự yên ủi” theo như Lu-ca phiên dịch, là một tên riêng do các Tông Đồ dùng để gọi ngài (Công Vụ Tông Đồ 4:36).  Chắc chắn vị truyền giáo, ngôn sứ và thầy dạy này rất xuất sắc về phương cách quảng đại khi ngài sử dụng mọi tài năng của mình để an ủi dân chúng.  Ngài đã tặng tiền bạc cho cộng đoàn Giê-ru-sa-lem (4:37).  Ngài đã cho Sao-lô tình bạn và lòng tin tưởng, đầu tư cho Sao-lô trong khi những người khác dè dặt tránh né người tân tòng này (9:26-27).  Ngài đã thấy được khả năng của Gio-an Mác-cô và cho anh thêm một cơ hội, mặc dù người môn đệ trẻ tuổi này đã thất bại, không hoàn tất được cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất (13:13; 15:36-39).

          Khích lệ, an ủi và làm cho dân Chúa được mạnh mẽ, những hành động này là của Chúa Thánh Thần, và dĩ nhiên, thánh Ba-na-ba là người chuyển tải đưa Thánh Thần tới bất cứ nơi nào Người muốn.  Theo bài đọc hôm nay, tại An-ti-ô-khi-a, Thánh Thần dạy Ba-na-ba hãy nhận định tình thế mà ngài được sai đi để tìm hiểu.  Chúng ta thử tưởng tượng ngài báo cáo lại cho các vị trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem:  Các bạn hãy vui lên!  Chúa đang hoạt động giữa anh chị em dân ngoại!  Được Thánh Thần thúc giục, Ba-na-ba ở lại để khích lệ những Ki-tô hữu mới này, đi kiếm Sao-lô tới để phụ giúp mình.  Rồi khi cả hai được Thánh Thần chọn và “sai đi”, Ba-na-ba đã lên đường thi hành sứ vụ yên ủi tại đảo Sýp và nơi xa hơn nữa.

          Hôm nay trong ngày lễ Vọng Hiện Xuống, thánh Ba-na-ba mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại tương quan với Chúa Thánh Thần.  “Tôi có biết Người và lắng nghe sự dẫn dắt của Người không?  Tôi có để cho Người biến đổi tôi trở nên hình ảnh Chúa Ki-tô không?  Tôi có sử dụng những tài năng Người ban để giúp ích cho người khác không?”

          Nếu bạn không thể trả lời những câu hỏi ấy với lời xin vâng tự đáy tâm hồn, bạn đừng bỏ cuộc!  Là đấng có biệt tài yên ủi, thánh Ba-na-ba sẽ bảo bạn:  Chúa muốn đổ Thánh Thần của Người xuống đầy tâm hồn con.  Con hãy tiến lên và cầu xin Người đi!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Chúa làm cho con được chảy tan ra, xin Chúa nắn đúc con, đổ đầy tràn trên con và sử dụng con để mưu ích cho dân Chúa”.