Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 19:1-8

 

Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ.  (Công Vụ Tông Đồ 19:6)

 

          Tại Hollywood, những cuốn phim ba chiều đã trở thành quen thuộc.  Chỉ cần mang vào một cặp mắt kiếng đặc biệt, bạn có thể nhìn thấy những hành động không chỉ trên màn ảnh phía trước, mà còn có thể thấy được cả hành động quan trọng phía sau nữa.  Mọi sự trở nên sống động trong một cách thức mới mẻ và tuyệt vời.  Chúng ta gần tới ngày lễ Hiện Xuống, Chúa muốn chúng ta hãy chú tâm và để ý đến những câu chuyện trong sách Công Vụ Tông Đồ mà vẫn quan sát xem đường lối Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ như thế nào nơi các Tông Đồ trong tất cả những điều họ giảng dạy và làm.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thật dễ dàng nhận thấy cả hai chiều phía trước và phía sau.  Khi thánh Phao-lô gặp gỡ các tín hữu tại Ê-phê-xô là những người chưa biết hoặc chưa cảm nghiệm gì về Chúa Thánh Thần, ngài đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống, đổ tràn trên họ sự sống mới và thúc giục họ cầu nguyện và nói tiếng lạ.

          Bạn có nhận thấy là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống khi thánh Phao-lô đặt tay trên dân chúng không?  Ngài sử dụng cử chỉ đơn giản và bề ngoài này như một dấu chỉ nói lên tình bạn và liên đới với họ.  Tiếp cận của ngài đã giúp dân chúng được tiếp xúc với Đấng thay mặt cho Chúa Ki-tô và đã mở cánh cửa cho họ có được những ơn lành lớn lao hơn.

          Ở đây, thánh Phao-lô cho chúng ta một gương mẫu để noi theo.  Cầu nguyện cho một người là điều tốt.  Cầu nguyện với một người là điều tốt hơn.  Rồi đặt tay trên một người đang khi cầu nguyện còn là điều tốt hơn nữa.  Nó cho người ấy biết rằng chúng ta đang kết hợp với họ để tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa.  Nhưng hơn thế nữa, chúng ta tin rằng mỗi khi cầu nguyện cách ấy, chúng ta đang để cho Chúa Thánh Thần mở ra một cánh cửa lớn hơn cho Người hoạt động, đôi khi qua những đường lối kỳ lạ.  Chúng ta còn có thể được cả phép lạ nữa!

          Bạn có thể cảm thấy cầu nguyện lối này xem ra kỳ cục.  Nhưng có giá trị lớn lao trong dấu chỉ biểu lộ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.  Vậy bạn hãy để Chúa giải phóng bạn khỏi tính ích kỷ và giúp bạn bước ra trong niềm tin.  Chỉ một hành vi giản dị thế thôi, nhưng lại có thể đem tới những kết quả to lớn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, lòng cảm thông của Chúa dành cho chúng con khiến chúng con không sao hiểu nổi!  Con đem đến trước mặt Chúa mọi nhu cầu của những người thân yêu.  Xin Chúa hãy lôi kéo họ đến gần Chúa và chữa lành cho họ”.