Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Để tất cả nên một.  (Gio-an 17:21)

 

          Làm sao bao nhiêu người khác biệt nhau lại có thể hiệp nhất nên một được?  Thậm chí không có ai giống ai cả.  Có thiếu niên mình đầy hình xâm sống ngay cuối phố, anh bạn làm cùng sở là người vô thần, ngay đến người bà con cũng thuộc về một giáo phái Tin lành.  Làm sao Chúa Giê-su có thể mong đợi chúng ta nên một với hết thảy những “người khác” sống giữa chúng ta?

          Cái làm sao đó chính là nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Một trong những công việc vĩ đại nhất của Chúa Thánh Thần là tạo nên sự hiệp nhất.  Bạn hãy nghĩ đến việc Người đã đem trời và đất, Thiên Chúa và nhân loại lại với nhau nhờ thập giá của Chúa Ki-tô.  Giờ đây nếu Thánh Thần có thể thực hiện điều ấy trong chiều kích vũ trụ, thì chắc chắn Người có thể giúp hết thảy chúng ta hòa hợp với nhau!  Bạn cũng hãy nhớ lại xem Thánh Thần đã đem vào trong Giáo Hội tại Giê-ru-sa-lem những người Pha-ri-sêu và thu thuế, người dân ngoại và người Do-thái, những viên đại đội trưởng và những người lưới cá.  Những hận thù cá nhân, những thiên kiến, sợ hãi, mọi sự sẽ tan biến khi Thánh Thần chạm tới trái tim người ta và cho họ thấy cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào nếu họ tất cả đều đến với nhau trong Chúa Ki-tô.

          Phải chăng trở nên một có nghĩa là hành động giống như cái máy?  Không phải đâu.  Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta mỗi người có nét độc đáo, mỗi người một khả năng để tôn vinh Người theo cách riêng chúng ta.  Ngoài ra, đồng loạt như nhau thì chán quá!  Không đâu, Thiên Chúa chỉ muốn làm khác với khuynh hướng của chúng ta, khuynh hướng tách riêng và đối xử không công bằng với những người khác chúng ta.  Người muốn chúng ta nhận thấy tất cả chúng ta đều thuộc về nhau và hết thảy đều được Cha trên trời yêu thương và trìu mến như nhau.

          Trở nên một với sáu tỷ người khác trên trái đất này có lẽ là điều không thực tế.  Nhưng chúng ta chú tâm để trở nên một với một ít “người khác” mà chúng ta gặp mỗi ngày, nhất là vợ chồng hoặc con cái.  Vậy bạn hãy đến với Chúa khi cầu nguyện hôm nay và xin Người cho bạn thấy bạn nghĩ thế nào về những người khác với bạn.  Có lẽ một vài nhóm hoặc một vài cá nhân đến trong tâm trí bạn.  Bạn có thấy chút phán đoán hoặc ganh tỵ nào trong ý nghĩ của bạn về họ không?  Bạn hãy để cho Chúa Thánh Thần dạy bạn biết phải làm sao yêu mến đầy đủ hơn.  Tình yêu không xua người ta đi, nhưng nó kéo lại gần và tìm cách phá đi mọi hàng rào ngăn cách.

          Lễ Hiện Xuống sắp đến rồi.  Hôm nay, chúng ta hãy tôn kính Chúa Thánh Thần bằng cách cầu xin Người làm cho chúng ta được nên một, hầu thế giới biết được tình yêu Thiên Chúa.

 

          Lạy Chúa Thánh Thần, con đang cầu nguyện với kinh nguyện của Chúa Giê-su.  Xin làm cho hết thảy chúng con nên một”.