Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 3:1-12

 

Anh em hãy sám hối.  (Mát-thêu 3:2)

 

          Ông Gio-an Tẩy Giả là nhân vật vĩ đại nhất từ sau thời I-sai-a, vị ngôn sứ đã xin lửa từ trời xuống khoảng chín thế kỷ trước.  Điều gì đã lôi cuốn đám đông dân chúng đến với vị ẩn sĩ mặc áo da lạc đà và thẳng thắn chỉ vạch lỗi lầm?  Tin hay không thì đó chính là lời ngài kêu gọi hãy sám hối.

          Khi Gio-an bảo những kẻ đến nghe ngài giảng hãy quay lưng bỏ đàng tội lỗi, ngài cũng đem lại cho họ những lời hứa phục hồi.  Thiên Chúa muốn làm những gì hơn cả việc tha thứ tội lỗi của họ nữa.  Người muốn mở cửa trời và mưa xuống trên họ tình yêu của Người, đưa họ lên một cấp độ chữa lành, hòa giải và an bình mới.

          Mùa Vọng quả thực là thời gian để chúng ta cũng lắng nghe lời thánh Gio-an và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giê-su.  Từng ngày Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đến gần Người để có thể phát triển tình bạn thân mật với Người và chia sẻ sâu xa hơn nữa sự thánh thiện của Người.  Vậy điều gì ngăn cản sự thân mật này?  Đó là tội lỗi, sợ hãi, thờ thơ đối với Chúa, thiếu sự cảm thông với tha nhân, tất cả những điều này là những trở ngại lớn lao.  Và vì thế lời kêu gọi sám hối của thánh Gio-an mới thật là quan trọng.

          Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì làm cho chúng ta không thể phó thác nơi tình yêu và thánh ý của Người.  Nhưng Người lại muốn chúng ta thực hiện điều ấy nhờ ân sủng sám hối.  Người muốn dẫn chúng ta ra khỏi mặc cảm tội lỗi, bị ruồng bỏ và xấu hổ, để tiến đến niềm vui và tự do.  Người luôn sẵn sàng rửa sạch chúng ta và xức dầu Thánh Thần cho chúng ta.  Người luôn sẵn sàng đổi mới chúng ta nhờ lòng thương xót và quyền năng của Người để cho chúng ta được trong sạch không tì vết, sẵn sàng nhận ra Chúa Giê-su khi Người trở lại trong vinh quang.  Mỗi lần chúng ta quay về với Người và thống hối, Người sẽ đưa chúng ta lên trời và hé cho chúng ta thấy vương quốc của Người, một viễn tượng đem lại cho chúng ta đầy tràn hy vọng và vui mừng.

          Mùa Vọng này bạn hãy dành chút thì giờ để xét lại cuộc sống dưới ánh sáng tình yêu và chân lý của Chúa.  Rồi bạn hãy cử hành Bí tích Hòa giải, lãnh nhận mọi ân sủng và quyền năng Chúa ban cho bạn.

 

          “Lạy Cha, lòng thương xót của Cha không bờ bến.  Con chúc tụng Cha đã sai Con Một đến cứu chuộc con và giải thoát con”.