Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 17:9-13

 

Ông Ê-li-a đã đến rồi.  (Mát-thêu 17:12)

 

          Trên đường đi xuống Núi Chúa Biến Đổi Hình Dạng, các môn đệ hỏi Chúa Giê-su về một trong hai nhân vật bí nhiệm họ đã nhìn thấy bên cạnh Người, đó là ngôn sứ Ê-li-a.  Tại sao Kinh Thánh lại viết rằng ngôn sứ Ê-li-a phải trở lại ngay trước thời đại Đấng Mê-si-a?  Chúa Giê-su giúp họ hiểu rằng quả thực “Ê-li-a” đã đến qua con người của Gio-an Tẩy Giả.

          Có nhiều điểm tương đồng giữa hai vị ngôn sứ nảy lửa này.  Cả hai đều yêu mến Thiên Chúa và muốn thi hành thánh ý Người.  Cả hai đã sống rất đơn giản.  Cả hai đã mang đến một sứ điệp rất mạnh mẽ về thống hối.  Cả hai không hãi sợ phải đối đầu với những ông vua xấu.  Cả hai đã nhiều lúc cảm thấy cô độc.  Và cả hai đều xuất thân để dọn đường cho một đấng cao trọng hơn mình.

          Không phải tình cờ mà Giáo Hội mời gọi chúng ta chú ý đến hai nhân vật này trong mùa Vọng.  Đây là mùa đầy dãy những việc gói quà và phô trương:  nào là quần áo kiểu cọ, thức ăn đặc biệt, họp mặt vui chơi, quà cáp chọn lựa cẩn thận và những bản nhạc trìu mến.  Dĩ nhiên không có gì là sai cả.  Thực ra những điều ấy còn giúp nhắc nhở chúng ta về món quà thật là quý giá chúng ta sắp sửa mừng kính vào ngày Giáng Sinh.

          Nhưng nếu như tất cả những chuẩn bị này giúp hâm nóng tâm hồn thì vào lúc nào đó chúng ta hết thảy đều có thể cố gắng theo kịp Ê-li-a và Gio-an Tẩy Giả.  Vậy thì từ giờ trở đi, tốt hơn chúng ta hãy bỏ qua một bên những gì phụ thuộc để chú tâm đến những chân lý cốt yếu của việc cử hành mùa Vọng.  Vào lúc này quan trọng không phải là số quà tặng chúng ta đã mua hoặc đã trang hoàng nhà cửa như thế nào.  Quan trọng là chúng ta có tìm cách thi hành thánh ý Chúa hay không.

          Lời kêu gọi này, lời kêu gọi mà ngôn sứ Ê-li-a và ông Gio-an Tẩy Giả đã trân trọng, vừa đơn giản lại vừa khó.  Đơn giản vì đó không phải là lời kêu gọi phải làm thật nhiều, nhưng là kêu gọi phải làm điều chúng ta nên làm với tâm hồn trong sạch và khiêm nhường.  Nhưng đây cũng là lý do tại sao lại khó làm hơn.  Theo một nghĩa nào đó, không có gì đòi hỏi hơn là chúng ta phải chắc chắn rằng mọi tư tưởng và hành động của chúng ta đều phải nhắm làm vinh danh và tôn kính Chúa.

          Hôm nay bạn hãy quyết tâm dành một lúc và một chỗ thinh lặng để bạn có thể ở lại với Chúa Giê-su.  Bạn hãy để cho mọi sự phụ thuộc lắng xuống và để cho sự hiện diện đích thực của Người bao trùm bạn.  Đây là phương thức tốt nhất có thể để chuẩn bị con đường cho Chúa đến!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Xin giúp con biết chỉnh đốn mọi sự và chú tâm đến tình yêu và sự hiện diện của Chúa mà thôi”.