Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 48:17-19

 

Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta  (I-sai-a 48:18)

 

          Xuyên suốt lịch sử Ít-ra-en, Thiên Chúa đã nài nỉ dân Người hãy thi hành chỉ một điều ấy thôi.  Nhưng xem ra đó là một diễn trình “tiến hai bước, lùi một bước”.  Sau khi ông Mô-sê trao cho họ mười giới răn thì nhiều người lại đi thờ ngẫu thần.  Sau khi Chúa ban cho họ đất hứa và một ông vua, họ lại mê say những lối sống của dân ngoại chung quanh.  Giờ đây họ bị lưu đày bên Ba-by-lon, một vị ngôn sứ gửi cho họ cùng một sứ điệp.  Nhưng rồi cuối cùng liệu họ có thi hành những điều Thiên Chúa đòi họ phải làm không?

          Có lẽ câu trả lời gặp thấy trong câu Kinh Thánh trước:  “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích” (I-sai-a 48:17).  Giả như Ít-ra-en tin rằng chính Thiên Chúa nói với họ, chứ không phải chỉ là tiếng nói của một ngôn sứ hay tư tế, thì chắc chắn họ đã nghe lời Người rồi.  Họ sẽ không còn coi những giới răn của Người như là áp đặt, mà là những lời khôn ngoan và dẫn dắt, tựa như những lề luật có thể đem lại bình an cho họ.

          Còn chúng ta thì sao?  Hôm nay chúng ta hãy bước một bước, là để Chúa dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta.  Thực ra không có gì là khó khăn đâu.  Trước hết Chúa Giê-su ở với chúng ta từng bước đường.  Không chỉ có thế, Người còn sai Thánh Thần đến sống trong tâm hồn chúng ta.  Người ở với chúng ta hiện lúc này, chỉ chờ chúng ta quay lại với Người.  Người muốn khích lệ chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh của Người và cho chúng ta thấy Cha trên trời yêu thương chúng ta chừng nào.  Người muốn dạy chúng ta đường lối của Thiên Chúa, chỉ cho chúng ta con đường Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta và đỡ chúng ta đứng lên mỗi lần chúng ta sa ngã.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy chú tâm vào Chúa Thánh Thần.  Chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì phải làm cho xong những ngày trước khi Giáng Sinh đến.  Rồi bằng mọi cách, chúng ta đừng nghĩ đến những cách thức chúng ta phải vâng lời Chúa ra sao.  Nhưng chúng ta có thể yên tâm và để Chúa Thánh Thần đổ đầy lòng chúng ta bình an của Người.

          Vậy bạn hãy tiến tới và suy niệm về những lời hứa Chúa đã nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Bạn hãy dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời bạn.  Hãy ngồi dưới chân Người và hãy để Người hành động!

 

          “Lạy Chúa, con có quá nhiều điều phải học nơi Chúa.  Xin Chúa cho con biết nghe lời Chúa trong tâm hồn con, đề lời ấy sẽ biến đổi con”.