Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

         

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.  (Lu-ca 1:38)

 

          Nếu bạn có chút kinh nghiệm làm mẹ, hẳn bạn sẽ biết nó đòi hỏi rất nhiều lòng tin.  Qua nhiều cách, việc làm mẹ là điều vượt ra ngoài sự kiểm soát của bạn.  Bỗng chốc bạn mang mầm sống mới trong bạn.  Bạn làm hết sức để nuôi dưỡng sự sống ấy, nhưng bạn không biết được mọi sự sẽ diễn biến như thế nào.  Bạn làm mọi sự có thể để chắc chắn đứa con của bạn sẽ được yêu thương và nâng đỡ.  Thế nhưng xét cho cùng bạn vẫn phải tin tưởng vào Chúa.

          Hôm nay khi mừng kính Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy nhớ lại đức tin sâu xa và tín thác của Mẹ.  Mẹ không hiểu làm sao mình lại có thể sinh ra Đấng Mê-si-a, nhưng Mẹ vẫn thưa “xin vâng” trước kế hoạch của Chúa.  Mẹ được biết mình sẽ phải chịu đau khổ nhiều vì người con, nhưng Mẹ vẫn vâng phục.  Mẹ trung thành chăm sóc Chúa Giê-su, chịu đựng trước cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa mà vẫn trung thực với Người cho đến cuối cùng.

          Mẹ Ma-ri-a có nhiều điều để dạy chúng ta.  Cũng như Mẹ, chúng ta được kêu gọi hãy đem Chúa Giê-su vào thế giới.  Cũng như Mẹ, chúng ta sẽ phải chịu đau khổ.  Khi đối phó với gian nan và thử thách, chúng ta có thể bị cám dỗ quên mất là mình đang bước đi với Chúa theo dòng đời.  Hoặc chúng ta có thể làm như Mẹ đã làm, là tuyên dương sự cao cả của Chúa, nhận ra rằng Người sẽ săn sóc chúng ta nếu chúng ta mở lòng đón nhận lời Người:  “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lu-ca 1:53).

          Mẹ Ma-ri-a còn hơn cả một gương mẫu đức tin lý tưởng nữa.  Mẹ là một người mẹ, nên Mẹ chẳng muốn điều gì khác hơn là đem chúng ta đến với Con của Mẹ là Chúa Giê-su.  Nói thật đơn giản, Mẹ yêu thương chúng ta!  Thánh Gio-an Vianney bảo chúng ta:  “Trái tim Mẹ Ma-ri-a thật yêu thương chúng ta, đến nỗi tất cả các trái tim của mọi bà mẹ gom lại đem so sánh cũng chỉ là miếng nước đá mà thôi”.  Chúng ta có thể đến với Mẹ, không hẳn vì những nhu cầu của chúng ta, nhưng là để xin Mẹ giúp chúng ta được mỗi ngày một gần Chúa Giê-su hơn.  Trong kinh Mân Côi, chúng ta nói với Mẹ:  “Đức Chúa Trời ở cùng Bà!”  Vậy chúng ta đừng quên Mẹ Ma-ri-a, vì Mẹ là “người trong nhà” rất thần thế của triều thần thiên quốc và Mẹ vẫn đang cầu bầu cho mỗi người chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Mẹ diễm phúc cho con!  Ước gí con biết bắt chước những nhân đức của Mẹ và kêu xin Mẹ giúp đỡ con cùng bước đi với Chúa!”