Chúa Nhật tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:2-11

 

Các anh cứ về  thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.  (Mát-thêu 11:4)

 

          Ông Gio-an Tẩy Giả đứng tại ngưỡng cửa từ Cựu Ước bước sang Tân Ước.  Chúng ta gặp nơi ông tột đỉnh của những thế kỷ gồm những lời tiên tri và những đợi chờ.  Là vị ngôn sứ cuối cùng loan báo Chúa Giê-su sắp đến, ông Gio-an cũng là chứng nhân tiên khởi cho Chúa khi ông nhảy mừng trong bụng mẹ dịp Đức Ma-ri-a thăm viếng (Lu-ca 1:41).  Giáo Hội tôn kính ông Gio-an với những danh hiệu cho thấy ông đã chu toàn vai trò làm gạch nối:  Chứng nhân của Chúa, Triều thiên của các ngôn sứ, vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế, Sứ giả của Đấng Mê-si-a và Tôi tớ của Lời Chúa.

          Đúng thế, ông Gio-an là một người vĩ đại của Chúa.  Nhưng ông cũng là một người bình thường.  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy ông Gio-an vào lúc gần cuối đời đã đặt câu hỏi có phải Chúa Giê-su thực sự là Đấng Mê-si-a được hứa ban hay không.  Tóm lại, nếu Chúa Giê-su là Đấng được tuyển chọn, thì tại sao ông Gio-an, người họ hàng và sứ giả của Chúa, lại phải ngồi tù và đợi cuộc hành quyết tới gần?

          Chúa Giê-su trả lời những nghi vấn của ông Gio-an bằng cách đan cử những sự kiện chắc chắn về sứ vụ của Người:  “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy”, tất cả những điều tiên báo về Người đã được thể hiện (Mát-thêu 11:5; I-sai-a 35:5-6).  Người xin ông Gio-an hãy nắm vững những chân lý ấy và đừng mất niềm hy vọng.

          Mỗi người chúng ta đều có những lúc nghi ngờ tình yêu và chăm sóc Chúa dành cho chúng ta, những lần cảm thấy không có gì là chắc chắn khi theo Chúa.  Khi ấy Chúa Giê-su cho chúng ta cùng một câu trả lời mà Người đã cho ông Gio-an:  Hãy nhìn lại cuộc đời bạn.  Hãy nhớ lại những điều tuyệt diệu bạn đã thấy Chúa làm cho bạn.  Hãy giữ vững niềm tin, cho dù nó chẳng mấy có ý nghĩa.  Nhưng rồi bạn sẽ được đền bù.

          Bạn hãy nhớ:  dù ông Gio-an nghi ngờ, nhưng Chúa Giê-su vẫn có những lời ưu ái về ông:  “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mát-thêu 11:11).  Chắc chắn Chúa cũng sẽ bằng lòng với chúng ta vì chúng ta vững lòng tin!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ mình cho con biết Chúa.  Lạy Chúa, con tin Chúa.  Xin giúp con kết hợp với Chúa”.