Thứ Sáu tuần III mùa Vọng,

Suy niệm Mát-thêu 1:1-17

 

Ngày 17 tháng 12

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô.  (Mát-thêu 1:1)

 

          Vì đoạn Kinh Thánh này kể lại gia phả của Chúa Giê-su nên chúng ta dễ lướt qua để đi tìm “điều hay” ở nơi khác.  Tuy nhiên nếu xét kỹ hơn, người ta sẽ thấy thánh Mát-thêu không chỉ kể lại gia hệ trần thế của Chúa Giê-su, ngài còn loan báo một cuộc phân chia dứt khoát và lớn lao với quá khứ, mặc dù ngài vẫn cho thấy Chúa Giê-su thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và vua Đa-vít.

          Thoạt nhìn, chúng ta có thể nói là Mát-thêu đã viết gia phả giống như những gia phả Do-thái khác trong thời ngài.  Ngài đã lần về cội nguồn của Chúa Giê-su qua gia sản của dân tộc Người và đề cao mối liên hệ giữa Chúa Giê-su với những khuôn mặt lớn lao của Ít-ra-en.

          Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta thấy Mát-thêu cũng dứt khoát không theo truyền thống.  Thay vì theo lối viết của cha ông, ngài lại nhắc đến bốn bà mẹ:  Ta-ma, Ra-kháp, Rút và Bát-xê-va (là vợ ông U-ri-gia mà vua Đa-vít đoạt về làm vợ mình).  Hơn nữa, lý lịch cá nhân bốn người đàn bà này không luôn phản ảnh lý tưởng của người phụ nữ Do-thái, giống như những người đàn ông Do-thái.  Một bà nổi danh vì là gái điếm;  một bà thì có thai nhờ mưu mô đánh lừa bố chồng.  Ít ra ba người là ngoại bang.  Một người hoặc là nạn nhân của nhục dục hoặc ưng thuận trong việc ngoại tình và đồng lõa.

          Thánh Mát-thêu đã đưa bốn người phụ nữ này vào gia phả khiến cho độc giả phải bất ngờ.  Ngài muốn chứng tỏ rằng trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã triệt để tách khỏi những mong muốn của loài người và thực hiện một điều gì mới mẻ và khác biệt.

          Trong thời gian chuẩn bị của mùa Vọng này, bạn hãy dành ít thời giờ suy nghĩ xem Chúa muốn đưa bạn đi xa hơn cả những gì bạn mong đợi như thế nào.  Có thể Người muốn làm một điều gì lạ lùng trong gia đình bạn khi bạn cầu nguyện với Người.  Có thể Người muốn giúp bạn hãy nhìn vào những anh chị em không Công giáo dưới một lăng kính mới và quảng đại hơn.  Có thể Người muốn mở mắt bạn để nhận ra dung mạo của Người nơi những người nghèo và bị ruồng bỏ.

          Giáng Sinh chỉ còn tám ngày nữa thôi, nhưng không phải là quá muộn cho việc chuẩn bị sẵn sàng.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn một cái nhìn mới về những tình huống bất thường trong cuộc sống bạn.  Bạn hãy mong đợi Người tỏ mình ra, không phải chỉ khi bạn cầu nguyện và tham dự Thánh lễ mà thôi, nhưng qua suốt ngày sống của bạn.  Bạn hãy để cho “gia phả thiêng liêng” của bạn trở thành điều ngạc nhiên giống như gia phả trần thế của Chúa Giê-su vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là tác giả và Đấng hoàn thành đức tin của con.  Cuộc đời con chỉ được an nghỉ trong Chúa mà thôi”.