Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 7:18-23

 

Thầy có thật là Đấng phải đến không?  (Lu-ca 7:19)

 

          Không gì có thể sánh được với sự phấn khởi nảy sinh do những phép lạ, dấu lạ và điềm kỳ liên tiếp xảy ra tại Ít-ra-en trong thời sứ vụ công khai của Chúa Giê-su!  Đã xảy ra thật nhiều đến nỗi Gio-an Tẩy Giả phải sai hai người môn đệ của ông đi để tìm hiểu “điều ấy” là gì.  Hai người môn đệ này chắc phải cảm thấy đầy dự tính và phấn khởi biết bao khi họ đi tìm Chúa Giê-su để đích thân chứng kiến mọi việc Người làm!

          Cũng thế, mùa Vọng là thời gian đặc biệt để chúng ta tăng thêm ý thức phấn khởi và dự tính về việc Chúa lại đến trong vinh quang.  Nhưng ngoài niềm hy vọng được cứu độ trong tương lai, chúng ta cũng có thể được phấn khởi thêm vì lời Người hứa sẽ đến trong tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta đến với Người trong cầu nguyện hoặc Thánh lễ.

          Bạn thử tưởng tượng xem cảm nghiệm của chúng ta về Tin Mừng sẽ đầy tràn hơn nếu mỗi lần đến với Chúa Giê-su, chúng ta đã hỏi Người:  Lạy Chúa Giê-su, hôm nay Chúa muốn làm gì trong cuộc sống con?  Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của con như thế nào?  Có tâm tình nào mới mẻ Chúa muốn ban cho con hôm nay không?  Con sẽ cảm nghiệm tình yêu, vinh quang hay lòng thương xót của Chúa trong lúc này như thế nào?  Những câu hỏi giống như vậy có thể biến chúng ta thành ra tham lam, nhưng chỉ là tham lam khi nào chúng ta không còn ý thức được là mình thiếu thốn nữa.

          Hôm nay cũng như mọi ngày trong đời sống là để làm sao ý thức hơn về mối tương quan với Chúa.  Hôm nay bạn hãy mau mắn đi tìm Người.  Bạn hãy xin Người tỏ cho bạn thấy những cách thức bí ẩn Người hành động trong cuộc sống bạn và những người chung quanh.  Tin Mừng lập đi lập lại với chúng ta rằng Chúa Giê-su hài lòng biết bao khi người ta đến với Người bằng một đức tin sống động và chờ đợi.  Bạn hãy tín thác Người.  Người luôn tốt lành và đầy lòng thương xót.  Hãy cho Người hay bạn sung sướng biết bao khi được đồng hành với Người và nhận ra những diệu kỳ Người đang thực hiện nơi bạn và chung quanh bạn.  Đừng sợ tìm kiếm và mong đợi hơn nữa!  Chúa Giê-su vô cùng quảng đại và Người là kho tàng vô tận chứa đựng ân sủng và ơn lành được dành riêng cho bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, con đến với Chúa hôm nay, lòng đầy vui mừng phấn khởi.  Hôm nay Chúa sẽ cho con thấy những diệu kỳ trong đời con như thế nào?  Con phó thác cho Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm bất cứ điều gì Chúa muốn để giúp đức tin của con nơi Chúa được sâu xa thêm!”