Thứ Bảy ngày 25 tháng 12

Suy niệm Gio-an 1:1-18

Lễ Giáng Sinh   

 

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người.  (Gio-an 1:14)

 

          Với những lời này, thánh Gio-an cho chúng ta chính chứng từ của ngài.  “Tôi đã thấy Người”, đó là điều ngài muốn nói.  “Tôi đã nói với Người.  Tôi đã chạm đến Người.  Tôi biết Người.  Và tôi có thể đầy tin tưởng nói với các bạn rằng Người là Đấng Mê-si-a, là Con Thiên Chúa”.

          Suốt ba năm trời, thánh Gio-an đã thấy những phép lạ tuyệt vời.  Ngài đã nghe Chúa Giê-su nói.  Ngài đã nhìn thấy Chúa sống những điều Người rao giảng.  Ngài nhận ra nơi Chúa Giê-su thế nào là sống kết hiệp với Thiên Chúa toàn năng.  Nên tất cả những điều này đã thay đổi hẳn cuộc đời của thánh Gio-an.

          Nhưng tại sao Thiên Chúa lại mặc lấy xác thân con người?  Tại sao Chúa Giê-su lại trở nên một hài nhi, rồi trải qua một tiến trình phát triển thành một người trưởng thành, một người hoàn toàn như chúng ta ngoại trừ tội lỗi?  Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su đã đến trần gian để những ai tin vào Người thì sẽ trở thành “con cái Thiên Chúa” (Gio-an 1:12).  Chúng ta cần phải tin chứ, nhưng chúng ta chỉ có thể tin nếu Người trở nên một người giữa chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi là những gì che khuất đi lòng tin của chúng ta.

          Thánh Gio-an nói:  “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người” (Gio-an 1:14).  Việc “nhìn thấy” này còn sâu xa gấp bội sự quan sát một sự kiện.  Đối với thánh Gio-an, “nhìn thấy” vinh quang của Chúa Giê-su có nghĩa là đích thân cảm nghiệm được vinh quang ấy.  Nó cũng có nghĩa là chia sẻ vinh quang ấy.  Nó còn có ý nghĩa là được biến đổi bởi vinh quang ấy, đến mức độ thánh Gio-an trở nên giống với Chúa Giê-su mỗi ngày một hơn.  Đó chính là ý nghĩa của việc trở nên con cái Thiên Chúa, và đó cũng là quà tặng Giáng Sinh lớn lao nhất Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta.

          Vậy khi mừng lễ Giáng Sinh, bạn hãy biết là Chúa Giê-su muốn bạn phải cảm nghiệm vinh quang của Người một cách mạnh mẽ giống như thánh Gio-an đã cảm nghiệm.  Người muốn chạm đến trái tim bạn và đổi mới tâm trí bạn.  Người muốn ban cho bạn sức mạnh thắng vượt tội lỗi và đổ tràn đầy ân sủng Người xuống trên bạn.  Người muốn làm cho bạn thành một tạo vật mới!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ngợi khen Chúa đã đến trần gian và ban ân sủng xuống trên chúng con!  Lạy Chúa, con muốn nhìn thấy vinh quang Chúa hôm nay.  Lạy Thánh Tử của Thiên Chúa, xin hãy đến và làm cho lòng con được đầy tràn!”