Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Ngày 20 tháng 12

 

Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.  (Lu-ca 1:38)

 

          Lạy Mẹ Ma-ri-a, làm sao Mẹ      biết được rằng lời thưa đơn giản “xin vâng” của Mẹ lại vô cùng ý nghĩa đối với toàn thể thế giới như vậy?  Mẹ đã ban cho hết thảy chúng con một cuộc sống mới.  Đón nhận Chúa Giê-su vào lòng, Mẹ đã đem ơn cứu độ đến gần chúng con.  Thiên Chúa có thể tha thứ tội lỗi chúng con và làm cho chúng con nên mới, hoàn toàn là vì Mẹ đã nói lời “xin vâng”!

          Mẹ đã làm điều ấy như thế nào?  Chắc chắn phải là do tình yêu hải hà trong tim Mẹ, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người!  Hơn tất cả mọi người, Mẹ có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa như mưa từ trời xuống và Mẹ chẳng muốn điều gì khác hơn là đáp trả tình yêu cách trọn hẹn hết sức có thể.

          Con có thể hình dung mỗi buổi sáng Mẹ thức dậy, sốt sắng chiêm ngưỡng những diệu kỳ Thiên Chúa dành cho Mẹ ngày hôm ấy.  Con tưởng tượng Mẹ mong đợi được nghe tiếng Chúa trong tâm hồn như thế nào và tìm những cách thức mới để tôn vinh Người.  Lời “xin vâng” Mẹ thốt lên khi sứ thần truyền tin là cả một chuỗi “những lời xin vâng” khác, nên con thật lòng cảm tạ vì Mẹ đã sống cuộc đời rất trung thành!

          Lạy Mẹ Ma-ri-a, Đấng vô nhiễm nguyên tội, xin dạy con biết thưa “xin vâng” như Mẹ đã thưa!  Xin Mẹ dạy con làm sao biết tín thác nơi Chúa và cứ để cho mọi sự trong đời con lúc đầu xảy ra có vẻ khác lạ không như ý muốn.  Xin dạy con biết dừng lại để lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa Thánh Thần muốn con hãy lựa chọn những gì cho Chúa chứ không phải cho con.  Xin Mẹ cầu bầu cho con được can đảm đứng vững trong niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm mỗi ngày trong cuộc đời Mẹ.

          Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nói với các người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na:  “Các anh hãy làm những gì Người bảo” (Gio-an 2:5).  Đây không phải là một mặc khải mới dành cho Mẹ, nhưng là phản ánh lối sống hằng ngày của Mẹ.  Xin Mẹ cho con cũng có tâm hồn cởi mở, tín thác và vâng phục.  Xin Mẹ giúp con biết lắng nghe Chúa Giê-su và làm những điều Người dạy, để cũng như Mẹ, con có thể trở nên máng chuyển ân sủng và ơn lành của Người đến với thế giới chung quanh con.

          Lạy Mẹ Ma-ri-a, con cám ơn Mẹ đã vừa mạnh mẽ lại vừa khiêm nhường!  Con cám ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của chúng con!

 

          “Kính mừng Ma-ri-a, đầy ơn phúc!  Đức Chúa Trời ở cùng Bà.  Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su, Con lòng Bà gồm phúc lạ.  Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử!”