Thứ Năm tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Ma-la-khi 3:1-4.23-24

Ngày 23 tháng 12

         

Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta.  (Ma-la-khi 3:1)

 

          Ái Mẫn sắp sửa lên đại học.  Đây là lần đầu tiên cô sống xa nhà.  Diện, anh trai cô tuy đã lập gia đình và sống riêng, nhưng anh bắt đầu viết thư cho em gái mỗi tuần.  Những lá thư đó không chỉ giúp cho Ái Mẫn trong lúc nhớ nhà, mà nhờ viết qua viết lại cho nhau, anh Diện còn có thể chia sẻ với em cuộc sống của anh và lòng tin vào Thiên Chúa.  Anh trả lời những thắc mắc của em gái, gửi cho em băng nhạc thánh ca và những sách đạo đức.  Đến cuối năm thứ nhất đại học, Ái Mẫn cảm nghiệm một cuộc trở lại và bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình đức tin của cô.

          Anh Diện thực giống như một “Gio-an” hôm nay.  Anh hành động giống thánh Gio-an Tẩy Giả, dọn đường cho Chúa Giê-su bước vào cuộc sống của em gái anh.  Thực ra mỗi người chúng ta ít nhất cũng từng có một Gio-an Tẩy Giả trong đời.  Đúng vậy, có người nào đó đã dùng lời nói hay hành động để chuẩn bị đất tốt trong tâm hồn chúng ta hoặc đã gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta.  Có thể đó là thầy cô giúp chúng ta rước lễ lần đầu, giúp chúng ta hiểu sự hiện diện của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể.  Có thể là một người bạn đã yêu thương chúng ta khi chúng ta thấy mình không đáng yêu chút nào.  Có thể đó là một điều gì thật đơn giản, thí dụ cha mẹ chúng ta siêng năng lần hạt Mân-côi hoặc trung thành tham dự Thánh lễ.  Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những người Chúa đã đặt trong cuộc đời chúng ta để lôi kéo chúng ta đến gần Chúa hơn!

          Nhưng ngoài điều này ra, chính chúng ta cũng có thể kiếm những cơ hội để làm như thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm cho người khác!  Chắc chắn trong cuộc sống chúng ta, có những người chúng ta có thể chia sẻ Tin Mừng với họ.  Con cháu chúng ta sẽ được thừa hưởng từ tấm gương trung thành và những lời yêu thương của chúng ta.  Bạn bè chúng ta cũng có thể được giúp đỡ trên con đường đến với Chúa Giê-su nhờ việc chúng ta làm chứng nhân cho những giá trị của Tin Mừng.  Thậm chí những người chúng ta không biết cũng có thể gặt gái những lợi ích do lòng kiên nhẫn và quảng đại của chúng ta!

          Trong tâm tình cảm tạ những người trung thành giúp chúng ta mở lòng cho Chúa, chúng ta hãy làm như thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm.  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tìm cơ hội để trở nên tiếng nói ngôn sứ giúp con cái Chúa thay lòng trở lại với Cha trên trời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn làm tất cả những gì có thể để giúp người khác dọn đường Chúa đến trong tâm hồn họ.  Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con làm chứng nhân trung tín cho Tin Mừng Chúa, nhờ đó con được hân hoan đưa Chúa vào cuộc sống của những người con yêu thương!”