Thứ Sáu tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:67-79

Ngày 24 tháng 12

 

Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.  (Lu-ca 1:68)

 

          Bạn hãy nghĩ lại về tuổi thơ của bạn, nghĩ tới buổi học cuối cùng dài dằng dặc và nóng nực trước khi mùa nghỉ hè bắt đầu.  Bạn hãy hồi tưởng lại dự định và phấn khởi bạn cảm thấy khi ấy:  thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi lớp học tù túng và mờ ảo để đi vào bầu trời ngợp nắng thênh thang.  Mỗi ngày đều dày đặc những dự kiến và hoạch định.

          Lễ Vọng Giáng Sinh cũng mang lại cho bạn sự chờ đợi tương tự, nhưng trong một ý nghĩa thinh lặng và đầy tôn kính.  Đó là một ngày của dự định, hy vọng và suy tư.  Một ngày để ngưng lại những gì chúng ta đang làm và cố gắng dành càng nhiều thì giờ càng tốt để suy niệm về ánh sáng và hy vọng đến với thế giới khi Chúa Giê-su sinh ra.

          Chúa Giê-su đã đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta.  Người đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta trở về trong vòng tay của Cha chúng ta.  Người đem đến cho chúng ta ơn cứu độ là ơn vượt trên cả việc tha thứ tội lỗi chúng ta, quả là một ơn tuyệt vời!  Người đem ánh sáng đến cho chúng ta đang sống trong tối tăm:  đó là niềm hy vọng có sự sống mới ở ngay trên thế gian này và sẽ được sống đời đời sau khi những ngày sống tại trần gian chấm dứt.  Việc Chúa Giê-su giáng sinh đã được tỏ ra qua dấu hiệu một vì sao sáng ngời, đến nỗi các vị đạo sĩ xa hàng ngàn cây số đã có thể theo vì sao ấy cho đến khi tìm được Chúa Giê-su.  Đây cũng chính là ánh sáng đã chiếu sáng trên chúng ta hôm nay.

          Ơn cứu độ phải là lấy sự sống mà thắng sự chết.  Đó là sự sống sung mãn, chứ không phải chỉ là sự sinh tồn co cụm vật vờ giữa đống sợ hãi và mặc cảm tội lỗi.  Sự sống này được đánh dấu bằng sự tự do không sợ thù địch, như đắng cay, hận thù và những quá khứ đau thương.  Đó là sự sống không còn ích kỷ và quy về cái tôi nữa.  Tất cả sự sống ấy là của bạn, vì do lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho ánh sáng Người chiếu soi trên bạn.  Đấy là ánh sáng Chúa Ki-tô, Đấng sinh ra vào ngày Giáng Sinh.

          Nơi Chúa Giê-su, dù còn là một hài nhi nằm ngủ trong máng cỏ, Thiên Chúa vui được cư ngụ trong Người.  Người đến để chúng ta được sống và “sống dồi dào hơn” (Gio-an 10:10).  Hôm nay bạn hãy ngồi thinh lặng và suy nghĩ về điều ấy.  Chúa Giê-su đã tới để đem sự sống của Thiên Chúa đến cho bạn.  Ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi.  Bóng đêm sắp sửa lui dần.  Bạn hãy xin Chúa chiếu ánh sáng của Người trên bạn, để bạn được vui mừng cùng thần thánh trên trời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã giải thoát con và chiếu giãi ánh sáng Chúa vào cuộc đời con.  Xin Chúa dạy con biết làm sao sống cho trọn vẹn”.