Thứ Tư tuần IV mùa Vọng

Suy niệm 1 Sa-mu-en 1:24-28

Ngày 22 tháng 12

 

Nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.  (1 Sa-mu-en 1:28)

 

          Cuối cùng Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của bà An-na và ban cho bà đứa con trai bà mong đợi.  Nỗi tủi nhục son sẻ đã được xóa đi rồi, nên giờ đây bà dâng đứa con lại cho Chúa vì chính Người đã ban cho bà.  Theo một ý nghĩa nào đó, bà An-na dâng lên Chúa của đầu mùa và tốt đẹp nhất:  hoa trái đầu mùa chứ không phải của dư thừa.  Nhưng Thiên Chúa không bao giờ cạn lòng quảng đại.  Người lại thương cho bà An-na thêm ba người con trai và hai người con gái nữa (1 Sa-mu-en 2:21).

          Trong phần Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện:  “Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa:  lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời” (Kinh nguyện Thánh Thể I).  Cũng như bà An-na, chúng ta dâng lại cho Chúa ân huệ lớn lao nhất mà Người đã ban cho chúng ta.  Chúng ta đang dâng lên Chúa những hoa quả đầu mùa của đời sống trong Thánh Thần của chúng ta.

          Vậy thì đâu là ân huệ của “những hoa trái đầu mùa” ?  Đó có thể là niềm vui của bậc cha mẹ có người con trai duy nhất được ơn gọi làm linh mục, mặc dù như thế là không có cháu chắt nối dòng nữa.  Đó cũng có thể là dành ra tiền dâng cúng nhà thờ ngay đầu tháng thay vì đợi đến cuối tháng xem còn dư ra được bao nhiêu.  Đó có thể là dứt khoát dành thời giờ cầu nguyện thay vì đợi cho đến lúc làm xong mọi việc khác.

          Đó có thể là khi lấy bánh ra khỏi lò nướng thì đem ổ đầu tiên cho người láng giềng phải sống bó chân trong nhà trước khi đợi cho bánh nguội.  Đó cũng có thể là mời một người ăn xin bước vào nhà và dùng bữa với chúng ta.

          Lần tới khi bạn đi dự Thánh lễ, bạn hãy chắc chắn đem dâng cho Chúa những gì “đẹp nhất” của bạn:  hoàn toàn chú ý chứ không chia trí, tình yêu của bạn, phải, cả những lo lắng của bạn nữa.  Bạn hãy dâng lên Người tất cả những thứ ấy trong phần Tiến lễ và thử tưởng tượng Chúa mở rộng cánh tay đón lấy chúng với nụ cười thật hiền.  Rồi bạn hãy biết rằng bạn sẽ nhận lại được ơn lành nhiều hơn nữa khi bạn rước lễ!

 

          “Lạy Chúa, nhờ lòng nhân lành Chúa, chúng con có được ân huệ này để dâng lên Chúa.  Xin Chúa hãy nhận lấy chúng con và bằng lòng với hy lễ chúng con dâng lên Chúa với lòng khiêm nhường và thống hối.  Xin Chúa hãy nhận hy lễ này để ca tụng và tôn vinh Danh Chúa, vì lợi ích của chúng con và của toàn thể Giáo Hội”.