Thứ Ba tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 4:18-22

 

Lễ kính thánh An-rê Tông Đồ     

 

Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.  (Mát-thêu 4:22)

 

          Bạn có nhận thấy việc trao đổi tận mặt tận tay đã trở nên ít thông dụng hơn không?  Chúng ta có thể e-mail, gửi điện văn và nói điện thoại cả ngày.  Những trang mạng như Facebook và MySpace giúp chúng ta liên lạc mà không cần gặp nhau hay bắt tay.  Một số người thậm chí còn có thể làm việc xa nơi êm ấm, biệt lập với mái gia đình và họa hoằn mới có dịp gặp gỡ.  Cũng trên mạng, việc mua bán khiến chúng ta xa cách những người bán buôn có khi ở ngay góc phố bên kia nhà.

          Mọi thứ kỹ thuật này chắc chắn làm cho cuộc sống được thuận tiện.  Nhưng thật là khác xa với cảm nghiệm của hai ông An-rê và Si-môn Phê-rô!

          Đang lúc họ đánh cá, hai anh em gặp Chúa Giê-su tận mặt.  Thực ra đây không phải lần đầu tiên họ thấy Người.  Ông Gio-an Tẩy giả đã giới thiệu An-rê cho Người trước đây và An-rê đã quyết định ở lại với Chúa trọn một ngày (Gio-an 1:29.39).  Rồi An-rê đưa Si-môn Phê-rô đến gặp Người.  Cuộc gặp gỡ ấy đã đặt nền móng cho bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su gọi hai ông đi theo Người.  Và họ thật cảm động vì Chúa Giê-su nên bỏ lại mọi sự và đi theo Người.

          Khi mừng lễ thánh An-rê hôm nay, chúng ta hãy nhớ rằng cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế chính là trọng tâm của việc rao giảng Tin Mừng.  Theo lời Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, việc rao giảng Tin Mừng “không đơn thuần là việc truyền đạt giáo lý, nhưng là một cuộc gặp gỡ cá nhân và sâu đậm với Đấng Cứu Thế”.  Chúng ta không chỉ hy vọng rằng những người chung quanh chúng ta sẽ thấm nhuần được những thông tin về Chúa Ki-tô để trở thành môn đệ Người.  Nhưng chúng ta cần phải giới thiệu Người cho Chúa Giê-su.

          Đưa một người đến với Chúa Ki-tô có thể là một thách đố theo như bạn nghĩ.  Dĩ nhiên chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác và nói với họ về tình yêu của Thiên Chúa.  Nhưng đôi khi chúng ta có thể làm khá hơn bằng những biểu lộ tình yêu một cách đơn giản, vì đó là những phản ánh khuôn mặt của Chúa.  Lắng nghe cũng hiệu quả giống như cầu nguyện.  Một cái bắt tay nồng ấm có thể có tiếng nói mạnh hơn một đoạn Kinh Thánh.  Một lời mời đi ăn trưa có thể hiệu quả lớn hơn cả một buổi trình bày những chân lý Tin Mừng.

          Lòng ưu ái, quảng đại, cảm thông, tất cả đều là chìa khóa mở ra kho tàng của Tin Mừng!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin sai con đến với người nào đó đang cần sứ điệp cứu độ của Chúa.  Xin Chúa giúp con chia sẻ một cách đơn sơ về sự nghiệp kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời con!”