Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:35-10:1.5-8

 

Nước Trời đã đến gần.  (Mát-thêu 10:7)

 

          Đã hằng ngàn năm, các người Do-thái trung thành chờ đợi lời Thiên Chúa hứa được thể hiện.  Họ mong đợi ngày đã được ngôn sứ I-sai-a nói đến, ngày mà họ không còn phải khóc lóc nữa và Thiên Chúa sẽ nhậm lời họ cầu xin.  Họ hướng về thời điểm Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng  họ bằng bánh cứu độ và nước ban sự sống, về ngày Thiên Chúa sẽ đích thân dạy dỗ, dẫn dắt và chữa lành mọi vết thương của họ.  Họ biết Thiên Chúa đã tuyển chọn họ để mở đầu cho thời đại mới này, cho nên họ chờ đợi thời điểm ấy được thể hiện.

          Cuối cùng, Chúa Giê-su đã đến công bố Tin Mừng:  Nước Trời đã đến gần!  Đến đâu, Người cũng củng cố lời giảng bằng những điềm kỳ dấu lạ.  Người chữa lành những thân xác yếu đau và phục hồi những tâm hồn tan nát.  Người giải thoát dân chúng khỏi kìm kẹp tội lỗi và quấy phá của thần dữ.  Người cho họ thấy Thiên Chúa yêu thương họ biết chừng nào và Người “chạnh lòng thương” trước những nhu cầu của họ (Mát-thêu 9:36).

          Còn nữa, một số người đã khó có thể hiểu được những gì Chúa đang làm.  Là những nạn nhân của áp bức chính trị và kinh tế, nhiều người tìm kiếm tự do về mặt chính trị và một phương thức trần thế.  Họ đã khó lòng thấy được vương quốc thiêng liêng đang ở giữa họ, bởi vì có quá nhiều tình huống bên ngoài vẫn không thay đổi chút nào.  Bạn thử tưởng tượng xem thật là thất vọng biết mấy khi Chúa Giê-su chẳng quan tâm tới việc lật đổ đám lãnh đạo hiện thời và đưa Pha-lét-tin ra khỏi tay người Rô-ma!

          Dĩ nhiên, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy hành động để thắng vượt bất công trong thế giới.  Người muốn chúng ta phải là những kẻ kiến tạo hòa bình và hòa giải của Người.  Nhưng Người cũng muốn mọi việc chúng ta làm trong phương diện ấy phải trào dâng ngay từ cuộc sống chúng ta trong vương quốc Người.  Người muốn chúng ta trở thành sứ giả nói cho dân chúng khắp thế giới biết là có một lối sống khác, một cách sống tốt đẹp hơn.

          Hôm nay, bạn hãy để cho lời hứa của vương quốc Chúa đổ đầy hy vọng trên bạn.  Bạn hãy để cho lời hứa ấy sai bạn đi vào thế giới để làm cho thế giới trở nên khác!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Nước Chúa đã đến.  Hôm nay con muốn cảm nghiệm được những phúc lành ấy.  Xin Chúa chữa lành con, nuôi dưỡng con và để cho ánh sáng Chúa chiếu soi vào những ngõ ngách tối tăm trong tâm hồn con.  Lạy Chúa, con muốn sống cho Chúa!”