Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 4:2-6

 

Những kẻ còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh.  (I-sai-a 3:3)

 

          Ngôn sứ đang vẽ một hình ảnh thật đẹp!  Dân chúng Giê-ru-sa-lem với những tội lỗi làm đen tối tâm hồn sẽ lại được thanh tẩy.  Những xúc phạm của họ sẽ được cất đi và Chúa sẽ là “bóng râm ban ngày cho khỏi nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa” (I-sai-a 4:6).

          Nhưng dù đó là một hình ảnh đẹp, vẫn có một ý thức nghiêm túc và còn như cảnh báo nữa.  Bởi vì người ta chỉ đạt tới tình trạng thánh thiện và an vui khi Chúa “lấy thần khí thông minh và thần khí có sức thiêu hủy mà thanh tẩy” họ (I-sai-a 4:4).

          Điều ấy xem ra không hấp dẫn chút nào, phải không?  Ít ra là đúng trong một thời gian ngắn.  Có ai lại muốn bị choáng váng bởi sự phán xét của Thiên Chúa?  Chẳng lẽ bạn không muốn Chúa vung cây đũa thần và làm như là không có chuyện gì xảy ra hay sao?

          Sự thật là chúng ta được thanh tẩy thì hơn là được tha thứ một cách quá dễ dàng.  Tại sao vậy?  Vì khi được thanh tẩy, sẽ diễn tiến một cuộc biến đổi mà sự tha thứ đơn thuần không bao giờ có thể đem lại được.  Khi thành thực và sâu sắc nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ ý thức được rõ hơn mình đã xúc phạm đến Chúa như thế nào.  Chúng ta sẽ thấy được tư tưởng và hành động của chúng ta đã làm cho mình xa cách Chúa Giê-su và tổn thương đến anh chị em như thế nào.  Rồi khi thấy được như vậy, chúng ta sẽ động lòng và muốn thay đổi.  Chúng ta muốn Chúa không những quên đi tội lỗi chúng ta, mà còn biến chúng ta thành tạo vật mới.  Chúng ta muốn có một trái tim mới để sẽ không còn làm cho Chúa và những người chung quanh đau lòng nữa.  Nói đơn giản, chúng ta sẽ mong được thanh tẩy vì biết rằng đây là phương thức duy nhất để được tự do.

          Trong mùa Vọng này, bạn hãy dành chút thì giờ để nhìn kỹ hơn vào đời sống bạn.  Hãy thực hành việc xét lương tâm.  Rồi hãy đem tất cả những gì bạn biết về chính mình mà dâng lên Chúa qua bí tích Hòa giải.  Bạn hãy để Người thanh tẩy bạn và đổi mới bạn.  Khi ấy bạn sẽ biết thế nào là có Chúa Giê-su như nguồn an ủi và khiên thuẫn cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến và giải thoát con, để con được sống trong bình an của Chúa.  Xin Chúa chỉ phán một lời thì con sẽ được chữa lành”.