Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 26:1-6

 

Hãy mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào.  (I-sai-a 26:2)

 

          Thật là một hình ảnh đẹp về Nước Thiên Chúa mà ngôn sứ I-sai-a đã vẽ ra!  Ngài mô tả Nước Thiên Chúa giống như “thành trì vững chắc” có “tường trong lũy ngoài” để bảo vệ dân Người khỏi ngoại bang đánh phá.  Ngài cũng kêu gọi Nước Chúa hãy mở cửa .  Nhưng làm sao một thành trì lại có thể được bảo vệ khi cửa của nó mở toang ra thế giới bên ngoài?  Chẳng liều lĩnh quá hay sao?

          Thực ra một thành trì tốt cần cả tường trong lẫn cửa ngoài.  Nó cần được bảo vệ khỏi kẻ địch đe dọa lối sống của nó.  Nhưng nó cũng cần có cửa ngoài để đưa vào những vật liệu cần thiết cũng như đón nhận những tư tưởng mới lạ giúp thành trì phát triển.  Không có thành trì nào tồn tại được trong vùng chân không, và kể luôn cả Nước Thiên Chúa theo ý nghĩa nào đó!

          Nói về Giáo Hội, lịch sử cho chúng ta thấy có những nguy hiểm khi nhấn mạnh đến cửa ngoài hơn tường trong, hoặc đến tường trong hơn cửa ngoài.  Nếu quá chú trọng đến tường trong, chúng ta sẽ có thể biến giáo xứ thành những nhà kho chỉ khư khư lo giữ gìn những giá trị và lối sống thôi.  Điều này sẽ làm cho cuộc sống chúng ta nhức nhối và chẳng có gì hấp dẫn đối với người khác.  Trái lại, nếu quá chú trọng đến cửa ngoài, hoặc quá nhấn mạnh đến việc cởi mở, chúng ta có thể dễ dàng chạy theo những tư duy mới và những người mới, đến nỗi đánh mất đi căn tính và sứ mệnh độc đáo của chúng ta như là một Giáo Hội.

          Vậy làm sao chúng ta có thể giữ được sự quân bình như một Giáo Hội?  Bằng cách xin Chúa Giê-su hãy là tường trong cửa ngoài của chúng ta, thay vì cố gắng tự mình đóng những vai trò ấy.  Với Chúa Giê-su là cửa ngoài cho chúng ta, chúng ta học đón tiếp người khác như người thân của Chúa, như người được Chúa gửi đến để chúng ta yêu thương và học hỏi.  Chúng ta cũng học cách tiếp cận với mọi sinh hoạt thế giới bên ngoài tựa như những cơ hội để xây dựng Nước Chúa.  Rồi khi để cho Chúa Giê-su bảo vệ chúng ta qua giáo lý của Người, qua Giáo Hội và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta tránh được nguy cơ dễ phán đoán, xét nét và tẩy chay những gì chúng ta cho là đe dọa.  Bạn hãy nhớ rằng Giáo Hội thuộc về Chúa Giê-su.  Người có thừa khả năng bảo vệ Giáo Hội do đức khôn ngoan và hành động đúng lúc của Người.

          Ước gì hết thảy chúng ta học được sự bình an và yên tâm đặt mình và Nước Chúa trong bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác đời con và Giáo Hội cho Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm cho chúng con trở nên thành trì ánh sáng vững mạnh và sống động”.