Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:27-31

 

Coi chừng, đừng cho ai biết!  (Mát-thêu 9:30)

 

          Cả hai người này tuy mù thể xác, nhưng con mắt tâm hồn họ đã bắt đầu nhìn thấy được.  Khi kêu lên “Lạy Con vua Đa-vít”, họ cho người ta thấy họ đã nhận ra Chúa Giê-su không phải là người tầm thường (Mát-thêu 9:27).  Không chút do dự, họ kêu xin lòng thương xót.  Họ tuyên bố vững vàng rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành họ và lập tức mắt họ được mở ra.

          Chúa Giê-su chắc chắn không giống như những người họ đã nghe.  Lời Người nói đã cho họ tràn đầy hy vọng và bình an, dường như cắt thấu tâm hồn họ vậy.  Người đã nói về những kho báu trên trời, về một người Cha nhìn suốt tận đáy lòng họ và vui mừng thấy họ có lòng khiêm nhường.  Có lẽ Người là Đấng Mê-si-a!

          Chúa Giê-su biết khi Người thực hiện những việc chữa lành và giảng dạy, lời Người sẽ lan xa.  Rồi điều ấy có nghĩa là nhiều người có thể hiểu lầm Người là ai và tại sao Người đến.  Có những kẻ tìm kiếm Người như một vị cứu tinh chính trị để cầm đầu một cuộc khởi nghĩa bạo động chống lại đế quốc Rô-ma.  Có người lại tìm kiếm một vị giải phóng con người để làm cho cuộc sống họ được thoải mái hơn.  Lại có những kẻ tìm kiếm một lãnh tụ ý thức hệ sẽ chính thức nhìn nhận cách họ hiểu Luật Mô-sê và trừng phạt bất cứ kẻ nào bất đồng với họ.  Thậm chí các vị Tông đồ thân tín nhất của Người cũng không hiểu rõ sứ mệnh của Người.  Cho nên không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su bảo hai người này hãy tim lặng!

          Hôm nay chúng ta cũng đối phó với những thử thách giống như vậy.  Một số người coi việc được Chúa chúc phúc như là được thêm của cải vật chất.  Một số khác chỉ cầu nguyện khi họ gặp cơn khủng hoảng.  Lại có những người coi Chúa Giê-su như Đấng sẽ lo việc báo thù cho họ.

          Cho nên thật là tốt khi biết rằng Chúa Giê-su không muốn chúng ta giữ im lặng nữa!  Nhưng Người muốn chúng ta phải rao giảng Tin Mừng hết lòng và thật rõ ràng bao nhiêu có thể.  Người muốn chúng ta nói với những người chung quanh về Người là Đấng Mê-si-a đích thực.  Người là Đấng cứu độ và Chúa Cứu Thế.  Người là bạn hữu và người anh của chúng ta.  Người là đường dẫn về quê trời cho tất cả những ai tin vào Người.  Cũng như Chúa Giê-su đã chữa lành những người mù khi họ kêu xin, Chúa sẽ nghe lời mọi kẻ kêu xin Người.  Vậy chúng ta hãy lấy điều chính phải làm trong mùa Vọng này, là hãy nói với mọi người về những việc kỳ diệu Chúa chúng ta đã làm!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tâm hồn con để con yêu thương những người chung quanh.  Xin mở môi con nữa, để con chia sẻ Tin Mừng của Chúa!”