Thứ Tư tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 15:29-37

 

Người ta thu lại được bảy thúng đầy.  (Mát-thêu 15:37)

 

          Có khi nào bạn nghĩ Chúa là một ông chủ luộm thuộm đãi khách không?  Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Người có khuynh hướng cho các khách được mời hơn cả những gì họ cần thiết, phải, hơn cả sức ăn uống của họ nữa.  Không những mọi người ăn no nê, mà còn dư lại bảy thúng đầy!  Trong Kinh Thánh, con số bảy thường được sử dụng để biểu tượng cho sự đầy đủ.  Vậy chúng ta có thể nói Chúa Giê-su không chỉ muốn ban cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta cần, mà Người còn muốn thấy có rất nhiều dư thừa nữa!

          Là môn đệ Chúa Giê-su, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta thật nhiều sự đến nỗi chúng ta có dư thừa.  Người muốn ban cho chúng ta được dư thừa niềm hy vọng, bình an, niềm vui, ý tốt và tự do.  Người muốn chữa lành, ban nghị lực và giải phóng chúng ta, thật nhiều để chúng ta có tới bảy thúng đầy mà đem phân phát cho người khác!

          Còn nữa, nhiều lần chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng.  Hoặc có những lần tội lỗi quá khứ hoặc chán nản đã khiến chúng ta nghi ngờ Chúa không muốn giúp chúng ta.  Khi những ý nghĩ như thế đến trong đầu óc, bạn hãy cố gắng nghĩ đến Chúa Giê-su đã quảng đại biết chừng nào khi tận hiến cho bạn trong Mình và Máu Người.  Hằng ngày, hằng tuần, Người đến và dưỡng nuôi chúng ta với ơn sủng và ân huệ đầy tràn.  Chúng ta đến trước bàn thờ, đói khát và thiếu thốn, rồi Người thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta, nuôi chúng ta bằng bánh sự sống của Người.  Chúng ta thực sự cảm thấy Người đang kéo chúng ta lại với Người khi chúng ta nếm cho biết sự tốt lành của Người.

          Có những khi chúng ta cảm thấy một phần cuộc sống chúng ta trống trải.  Có thể chúng ta xa nhà.  Hoặc có thể chúng ta cảm thấy không còn vui sướng và bình an vì công việc quá nhiều.  Hoặc có thể chúng ta mất quá nhiều thì giờ vì phải chăm sóc cho một người, nên không còn lại gì cho mình nữa.  Trong những tình huống như vậy, chúng ta luôn có thể tìm gặp an ủi nơi sự hiện diện của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh lễ hoặc yên lặng chầu Mình Thánh Chúa.  Người có thể lấp đầy khoảng trống khi chúng ta chăm chú nhìn ngắm Người và dốc hết bầu tâm sự.  Chúng ta đừng khi nào coi thường sức mạnh Chúa ban cho chúng ta.  Chúa thực sự là một ông chủ quảng đại và luộm thuộm nữa đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đổ vào những khoảng trống cuộc đời con những của cải dư đầy của Chúa, vào cả những khoảng trống do tội lỗi gây ra nữa.  Lạy Chúa, xin giúp con tín thác vào Chúa”.