Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 2:5-12

 

Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay.  (Do-thái 2:12)

          Thư gửi tín hữu Do-thái là một chút bí mật.  Chúng ta không biết tác giả là ai hoặc được viết khi nào.  Có lẽ thánh Phao-lô đã không viết nó vì lối hành văn và ngôn từ khác xa với kiểu viết của ngài.  Chúng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn được độc giả là những ai, nhưng thư Do-thái xem ra được hướng dẫn do một nhóm Ki-tô hữu gốc Do-thái đã sống trong buổi sôi động nhất, thời gian vào khoảng năm 70 sau công nguyên, cũng là năm Đền Thờ bị quân Rô-ma phá hủy.  Nhưng dù những vấn nạn đó không có câu trả lời, điều chắc chắn vẫn là:  thư Do-thái là một “sứ điệp khích lệ”, đòi chúng ta phải chú tâm vào Chúa Giê-su (Do-thái 13:22).

          Mối quan tâm của tác giả thư Do-thái là độc giả của ngài đang chán nản trong đức tin, có thể vì những thách đố mỗi ngày khi làm môn đệ Chúa, hoặc vì những thách đố đặc biệt do sống trong thời quá giao động.  Muốn cho họ lấy lại nghị lực, tác giả đã soạn thư để giúp họ hướng nhìn lên trời và thực sự nắm bắt được ý nghĩa giao ước mới đã thuộc về họ trong Chúa Ki-tô.  Đối với ngài, giao ước là mọi sự về Chúa Giê-su.

          Qua suốt bức thư này, khi tác giả khích lệ độc giả của ngài và chúng ta hãy kiên trì, ngài tiếp tục rọi ánh sáng trên Chúa Giê-su.  Ngài bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su được vinh quang và danh dự (Do-thái 2:9).  Ngài gọi Chúa là “vị Thượng Tế siêu phàm của chúng ta”, Đấng đem chúng ta đến trước sự hiện diện của Thiên Chúa (4:14).  Ngài cho chúng ta biết Máu Chúa Giê-su có thể rửa lương tâm chúng ta sạch mọi vết nhơ (10:22).  Ngài cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đã trở nên giống chúng ta như thế nào và ngài gọi chúng ta là anh chị em của Chúa (2:11-12).  Ngài trình bày Chúa Ki-tô là Người Con vĩnh cửu và tự hữu của Thiên Chúa, nhờ người Con ấy mà mọi sự được dựng nên (1:2).  Qua từng câu một, ngài cho chúng ta thấy nếu theo Chúa Giê-su ấy, chúng ta sẽ tìm được ân sủng cần thiết để chạy cuộc đua tới đích vinh hiển!

          Vậy hôm nay khi cầu nguyện và bắt đầu đọc thư Do-thái, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Giê-su.  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã đền bù tội lỗi chúng ta như thế nào và Người là Chúa muôn loài cũng như Chúa của cuộc đời chúng ta như thế nào!  Khi chiêm ngắm Chúa Giê-su, tâm hồn chúng ta có thể được đầy tràn tình yêu.  Lòng ước ao có Chúa sẽ phá tan mọi trở ngại của chúng ta và sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa sẽ thắng vượt mọi tội lỗi chúng ta.  Chúng ta có thể tiếp tục cuộc chạy đua được rồi!

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết chú tâm vào Chúa Giê-su mọi ngày và nhất là hôm nay”.