Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:12-16

 

Không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.  Vậy… chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin, mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.  (Do-thái 4:13-14.16)

 

          Bạn cảm thấy thế nào khi nghe nói Thiên Chúa là Đấng thấy và biết mọi sự?  Điều gì xảy ra khi bạn nhớ lại Chúa không những biết mọi sự bạn đã làm, mà Người còn biết mọi ước muốn đen tối nhất và những hãi sợ tồi tệ nhất của bạn?  Đó là một ý tưởng làm bạn phải lo lắng, có phải không?

          Tác giả thư Do-thái khuyến khích chúng ta hãy dẹp sợ hãi sang một bên và hãy đến gần Chúa, càng gần càng tốt!  Thật là thoải mái khi hiểu rằng Chúa không những biết tất cả con người chúng ta, Người còn yêu thương chúng ta như trong lúc này nữa!  Chúng ta không phải ẩn nấp Người.  Chúng ta không phải sợ một hé lộ nào đó sẽ khiến Người bỏ đi.  Không, Người đã chết cho tất cả những điều ấy.  Nhờ thập giá, Người đã giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và tất cả những gì muốn ngăn cách chúng ta với Người.

          Vì Chúa không thể biết chúng ta mà lại không yêu thương chúng ta, nên chúng ta có thể học hiểu biết chính mình theo một cách mới.  Điều này rất hữu ích khi ma quỷ, tên tố cáo chúng ta, bắt đầu thì thầm lời dối trá của nó vào tai chúng ta:  “Mày xấu lắm”, “Mày đã làm tùm lum cả rồi, không sao sửa chữa được đâu”, “Làm sao Chúa có thể nhìn nhận mày lúc này được?”

          Nhưng Chúa nói gì về bạn?  Bạn là một loại thánh nhân độc nhất:  một kẻ tội lỗi đang trong tiến trình được ân sủng làm cho biến đổi!  Bất cứ khẳng định nào nói về bạn mà bỏ qua tình yêu vô điều kiện của Chúa thì đó là khẳng định quá thiếu sót và là lời nói dối, có căn rễ trong công trình của Quỷ dữ.

          Thư Do-thái bảo chúng ta rằng lời Chúa soi sáng cho biết chúng ta là ai và Chúa là Đấng nào.  Lời Chúa có thể giúp phân định những động lực và những ưu tiên của chúng ta.  Quan trọng hơn, lời Chúa còn có thể giúp chúng ta biết Chúa Giê-su, Đấng đã chia sẻ phận người với chúng ta, đã đối phó với mọi cám dỗ và đã toàn thắng chúng.  Khi biết được Người, chúng ta sẽ thấy là Người đầy lòng cảm thông.  Người đã mở đường cho chúng ta đến trước ngai tòa Thiên Chúa.  Giờ đây chúng ta có thể gặp được “sự nâng đỡ kịp thời” cho mọi nhu cầu của chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã biết toàn diện con người con và yêu thương con vô điều kiện.  Con cám ơn Chúa đã hiểu những yếu đuối loài người nơi con.  Khi con bám víu vào Chúa, con biết con sẽ nhận được mọi ân sủng con cần đến”.