Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12

 

Này con, tội con được tha rồi.  (Mác-cô 2:5)

 

          Không cần biết bạn mạnh mẽ hoặc khéo léo, năng động hay tự lập như thế nào, bạn vẫn có điều gì đó giống với người bại liệt này.  Thực ra ai trong chúng ta cũng đều như vậy cả.  Chúng ta đã phạm tội và đã bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rô-ma 3:23).  Chúng ta hết thảy yêu mến bản thân hơn là Đấng đã tạo dựng chúng ta, chọn đường lối chúng ta hơn là đường lối Chúa, cho nên chúng ta đã chống lại lợi ích của chính mình (Giáo lý Giáo Hội Công giáo, 398).  Cho nên tất cả chúng ta đều cần nghe Chúa Giê-su phán:  “Này con, tội con được tha rồi” (Mác-cô 2:5).

          Phải, tội lỗi của bạn đã được tha rồi!  Bất kể bạn đã làm gì, tại sao làm điều ấy, hoặc đã làm điều ấy cho ai, thì Chúa Giê-su vẫn tha thứ cho bạn.  Thế gian này không bao giờ thấy được thế nào là sự biến đổi có thể xảy đến cho một linh hồn được tha thứ.  Bạn không phải ở lì trong tình trạng bại liệt vì tội lỗi hay xấu hổ.  Nếu bạn cảm thấy bàn tay quá yếu ớt để phục vụ Chúa, đầu gối quá mỏi mệt để theo Người, thì dòng suối thương xót và ân sủng của Người sẽ làm cho chúng được mạnh mẽ.

          Phải, tội lỗi của bạn đã được tha rồi!  Nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa, mắt người mù được mở ra và tai người điếc nghe được.  Người què có thể nhảy nhót và người câm hát lên vui mừng (I-sai-a 35:4-6).  Chúa Giê-su đã làm những điều ấy.  Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Người, nên giờ đây Người nói với bạn:  “Này con, tội con được tha rồi!”

          Nếu chưa bao giờ bạn nghe thấy Chúa Giê-su nói những lời rạng rỡ ấy, bạn hãy chạy ngay đến bí tích Hòa giải.  Hãy gỡ mái nhà xuống nếu bạn cần phải làm, hạ mình càng thấp càng tốt, và hãy ở trước sự hiện diện của Chúa để nghe Người nói:  “Này con, tội con được tha rồi!”

          Bạn hãy để Chúa Thánh Thần cho bạn thấy những điều Chúa Giê-su muốn chữa lành trong đời sống bạn.  Có lẽ đó là sự giận dữ và đắng cay hoặc thù hận và ghen ghét.  Hãy để Người xoa bóp những cục u của niềm đau không muốn tha thứ, cho đến khi nó dịu xuống và đau đớn của bạn được giải tỏa.  Những hãi sợ và cảm nghĩ bất xứng do tội lỗi quá khứ , hoặc tội quên tội sót, đều có thể biến tan.  Ngay bây giờ, ngay hôm nay, Chúa Giê-su đang đứng sẵn sàng để nói với bạn:  “Này con, tội con được tha rồi”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho con.  Xin chữa lành con.  Xin củng cố những yếu đuối nơi con, xin hãy làm cho những gì cứng cỏi trở nên mềm mại và xin Chúa giúp con lại bước đi trên con đường đến với Chúa.  Xin Chúa nâng con dậy để con cùng sánh bước với Chúa hôm nay”.