Chúa Nhật lễ Hiện Xuống

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:1-11

 

Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh  Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 2:4)

 

          Mừng lễ Hiện Xuống!  Hôm nay chúng ta cử hành việc Chúa Thánh Thần ngự đến và thánh Lu-ca cho chúng ta một hình ảnh sống động về biến cố ấy:  Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ dưới hình thức “cơn gió mạnh ùa vào” và “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa” (Công Vụ Tông Đồ 2:2,3).

          Như bạn đọc thấy trong chương 2 sách Công Vụ, rõ ràng là một điều gì đó triệt để đã xảy ra cho cuộc sống các Tông Đồ khi họ được đầy tràn Thần Khí.  Họ hết sức phấn khởi và hết thảy bắt đầu nói về Chúa Giê-su cũng như sự Phục sinh của Người.  Tâm hồn họ bừng lên lửa yêu mến Chúa và ước ao muốn chia sẻ Tin Mừng của Chúa cho mọi người.  Thực ra họ hết sức bỡ bỡ đến nỗi nhiều người dân chúng trông thấy họ lại cho rằng họ say rượu!

          Nhưng rồi ông Phê-rô dẫn đầu.  Ông đã nói với dân chúng làm sao Chúa Giê-su lại bị đóng đinh vào thập giá, “Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết, vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi” (Công Vụ Tông Đồ 2:24).  Những lời của ông Phê-rô đã khiến dân chúng thấy đau đớn trong lòng và họ xin ông cho biết họ phải làm gì.  Câu trả lời của ông Phê-rô đơn giản và trực tiếp:  “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội;  và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (2:38).  Nhiều người trong dân chúng đã ghi nhớ những lời ấy trong lòng và họ đã được đầy tràn Thần Khí ngày hôm đó.  Thế là Giáo Hội được khai sinh!

          Câu chuyện này bảo chúng ta rằng lễ Hiện Xuống là để chúng ta cảm nghiệm.  Thánh Thần muốn thắp lên trong tâm hồn chúng ta sự hiểu biết về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Người muốn đổ vào tâm hồn chúng ta cùng một niềm vui mà các Tông Đồ đã cảm nghiệm, niềm vui ơn cứu độ chúng ta và niềm vui được biết Chúa Giê-su.  Cảm nhận niềm vui này, chúng ta sẽ khao khát sự hiện diện của Chúa mỗi ngày và chúng ta muốn tránh tất cả những gì tách biệt chúng ta với Người, tránh mọi tội lỗi.

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho hết thảy chúng con được đổi mới nhờ Chúa Thánh Thần.  Xin làm cho chúng con tan chảy ra nhờ lửa của Chúa, và cho chúng con được tươi vui nhờ cơn gió của Chúa.  Ước gì cuộc sống chúng con được biến đổi hôm nay và mãi mãi!”