Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 8:1-9

 

Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui;  giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại.  (2 Cô-rin-tô 8:2)

 

          Nếu có ai đang nghèo đói, bạn chẳng mong họ hãy ngừng việc chi tiêu lại và hãy giữ gìn của cải hay sao?  Nếu họ đang đau đớn khổ sở cách nào đó, bạn chẳng mong họ được ngơi nghỉ, dưỡng thương và lấy lại sức mạnh hay sao?  Nhưng thay vì thế, thánh Phao-lô lại bảo chúng ta rằng đức tin và niềm vui của các Ki-tô hữu tại Ma-kê-đô-ni-a đầy tràn chan chứa, họ còn nài xin cho họ được đặc ân giúp đỡ anh chị em nữa!

          Trong thư, thánh Phao-lô cho chúng ta chìa khóa giúp hiểu được lòng quảng đại hào phóng như vậy.  Đó là:  “Họ tự hiến mình phụng sự Chúa trước” (2 Cô-rin-tô 8:5).  Bạn cứ thử tưởng tượng họ đang cầu nguyện như thế này:  Lạy Chúa, con thuộc về Chúa.  Mọi sự con là và con có đều bởi Chúa và thuộc về Chúa.  Con phải sử dụng những tài nguyện Chúa đã ký thác cho con như thế nào?  Vì họ cầu nguyện với tâm hồn cởi mở như thế, nên họ không thắc mắc khi Chúa xin họ hãy quảng đại giúp đỡ cho giáo hội Giê-ru-sa-lem trong thời đói kém.  Việc này đòi họ phải có lòng tin tưởng lớn lao.  Họ phải tin rằng Chúa sẽ lo lắng cho những nhu cầu của riêng họ nếu họ dành ưu tiên cho những nhu cầu của các chi thể khác trong thân thể Chúa Ki-tô.

          Làm sao tín hữu Ma-kê-đô-ni-a tìm được ân sủng để đáp ứng theo đường lối ấy?  Một lần nữa thánh Phao-lô trả lời:  “Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào:  Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cô-rin-tô 8:9).  Không phải chỉ có gương sáng của Chúa Giê-su thúc giục họ quảng đại, nhưng chính sự sống của Chúa ở trong họ đã giúp họ quảng đại. 

          Bạn quảng đại như thế nào khi phải đối diện với những thiếu thốn của anh chị em?  Có lẽ bạn sẽ kiểm lại tài nguyên của bạn và xem liệu có thể dành ra một chút sau khi phải lo cho những ưu tiên của bạn trước đã.  Đó cũng là một khởi sự tốt đẹp.  Nhưng có lẽ Thánh Thần sẽ giục giã bạn hãy làm việc ấy một cách riêng tư và hy sinh hơn nữa.  Vậy bạn hãy đến với Chúa và xin Người giúp bạn nhận ra Người trong dung mạo những con cái thiếu thốn của Người.  Bạn hãy đem của cải Người ban cho bạn mà ráng để cho nó được sử dụng theo ý Người.

 

          “Lạy Cha, con biết con chẳng bao giờ quảng đại hơn Cha được.  Xin Cha mở mắt và tâm hồn con trước những thiếu thốn của các con cái Cha”.