Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-42

 

Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.  (Mát-thêu 5:39)

 

          Có khi nào bạn bị ai đánh và bạn muốn quay lại và chửi rủa họ không?  Có bao giờ một người lấy trộm của bạn và bạn nghĩ mình cũng muốn lấy trộm lại của họ không?  Có người nào đã loan tin đồn không đúng về bạn nên bạn cũng muốn nói không đúng sự thật về họ không?

          Nếu bạn bị thúc giục như thế, bạn muốn có sự công bằng bằng cách sử dụng luật báo thù, hoặc như Kinh Thánh Cựu Ước nói:  “Mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân” (Xuất Hành 21:24).  Vấn đề là việc xử công bằng ấy có thể không đúng.  Hình thức công bằng hỗ tương dành cho tòa án quyết định, chứ không phải do những cá nhân.  Thực ra, việc trả thù cá nhân đã bị Luật Do-thái cấm:  “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi.  Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lê-vi 19:18).

          Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải đi quá những giới hạn của “công bằng theo lý lẽ” được khắc ghi trong lex talionis (luật trả thù) của miền Cận Đông thời xưa.  Chúa bảo chúng ta phải đặt lòng thương xót lên trên mọi suy xét khác.  Nếu một người vả má bên phải bạn, bạn phải giơ cả má bên trái cho họ.  Nếu một người lấy áo sơ-mi của bạn, bạn hãy đưa cả áo choàng cho họ nữa.  Nếu có ai xin bạn giúp đỡ họ một chút, bạn hãy làm gấp đôi và giúp họ thật nhiều.  Đến ngay thánh Phao-lô cũng khuyến khích chúng ta hãy nhẫn nại, ưu ái, dễ thương và thật lòng khi chúng ta dựa vào quyền năng của Chúa (2 Cô-rin-tô 6:4-7).

          Chúng ta phải đối diện với điều Chúa dạy:  đây không phải là việc dễ làm.  Nhưng Chúa Giê-su biết giáo lý Người dạy sẽ thách đố đối với chúng ta như thế nào.  Người biết chúng ta dễ thất bại nhiều lần.  Chúng ta phải giữ mình ở một tiêu chuẩn cao, nhưng chúng ta cũng phải tin rằng Người sẽ không khi nào xét xử chúng ta khắc nghiệt.  Chìa khóa là cứ tiếp tục cố gắng.  Bạn hãy bước những bước nhỏ tiến dần đến tha thứ cho những nỗi đau và bị xúc phạm trong quá khứ.  Bạn hãy làm hết sức để quảng đại và ưu ái đối với người chung quanh.  Với thời gian, Chúa Thánh Thần sẽ đưa bạn đi xa hơn nữa, cho tới khi bạn sẵn sàng giơ má kia và đi thêm một dặm đường nữa với người ta trong một tinh thần yêu thương và quảng đại đích thực.

 

          “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì ân sủng và lòng thương xót của Cha mới mẻ mỗi ngày.  Con ngưỡng mộ lòng từ bi và quảng đại của Cha.  Lạy Cha, xin hãy đến và ban cho con một trái tim biết xót thương và quảng đại!”