Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 11:1-11

 

Nhưng tôi sợ rằng… trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô.  (2 Cô-rin-tô 11:3)

 

          Thánh Phao-lô sợ rằng đức tin của tín hữu Cô-rin-tô, tức là lòng xác tín của họ về Chúa Giê-su và ơn cứu độ của Người, có thể trôi theo dòng nước do những kẻ thù của ngài.  Khi đặt vấn đề về sự trung thực của Phao-lô, những kẻ thù này cũng gieo nghi ngờ về sứ điệp ngài rao giảng.  Rồi khi gây nghi ngờ sứ điệp của Phao-lô, họ đang đục bỏ đi dần dần lời kêu gọi của ngài mong người ta hãy sống trong sạch, thành thực và công chính.

          Đâu có gì thay đổi lắm phải không?  Chúng ta hãy xem.  Sống đời Ki-tô hữu thật là khó!  Không những chúng ta phải phấn đấu với những yếu đuối và tội lỗi của mình mà còn phải đối phó với biết bao cám dỗ của ma quỷ và thế gian chung quanh chúng ta nữa.  Nếu những thèm khát của chúng ta không bị tấn công do những cám dỗ về ăn uống hay nhục dục, thì bạn cũng có thể chắc chắn rằng tâm trí chúng ta đang bị suy yếu do những lối suy nghĩ mập mờ hoặc những triết lý đáng quan ngại.

          Vậy chúng ta phải làm gì đây?  Hãy bảo vệ mình bằng cách sống như các vị ẩn sĩ lánh xa thế gian ư?  Bịt tai và nhắm mắt mỗi khi đi ra ngoài ư?

          Không phải thế đâu!  Làm như vậy thì hầu như đang đưa mình vào cám dỗ.  Tại sao?  Vì khi chúng ta cố gắng ẩn tránh thế gian, chúng ta sẽ tự bảo mình rằng Chúa Giê-su không đủ vĩ đại để xử lý những thử thách của chúng ta.  Không cần nói chúng ta cũng biết không thể làm im đi tất cả những tiếng nói thù địch, vì có quá nhiều tiếng nói phát sinh ngay trong tâm hồn chúng ta.

          Cho nên thay vì cố lẩn tránh thế gian, bạn hãy ở thế tấn công nó.  Trong đức tin và tin tưởng, bạn hãy đứng trước tất cả những tiếng nói này và bảo chúng rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và bạn đang ở trong Chúa Ki-tô.  Hãy bảo chúng biết chúng chỉ là những cái bóng, những thì thầm yếu ớt so với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự sống Thiên Chúa mà Người đã đặt trong lòng bạn.

          Thực sự có thể sống một đời sống “đơn sơ đối với Đức Ki-tô” (2 Cô-rin-tô 11:3).  Có lẽ bạn không hoàn hảo, nhưng mỗi ngày tập luyện, phó thác cho Chúa Giê-su, sẽ có thể tiếp tục đường dài xây dựng đức tin của bạn.  Vậy bạn hãy đứng thẳng và hãy ở cạnh Chúa Giê-su.  Rồi bạn sẽ thấy ma quỷ trốn chạy hết!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết nếu không có Chúa, con chẳng là gì cả.  Nhưng con cũng biết con có Chúa là có tất cả.  Xin ban cho con lòng tin tưởng để chiến đấu cuộc chiến đức tin hôm nay thật anh dũng”.