Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-11

 

Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều.  (2 Cô-rin-tô 9:6)

 

          Hầu hết chúng ta đều biết ít nhất một hoặc hai người thực sự làm gương cho tinh thần quảng đại.  Dường như họ luôn luôn đang cho đi nhiều thứ.  Khi có gì không sử dụng nữa là thay vì đem bán rẻ, họ sẽ đến với bạn bè để xem có ai cần dùng không.  Họ sẽ mua thêm quần áo để cho những người sống không nhà cửa, hoặc nấu thêm đồ ăn cho người hàng xóm đang gặp cơn khốn quẫn.  Những người này thật là tuyệt vời, vì họ càng cho đi thì xem ra họ càng có thêm, rồi họ lại cho đi nhiều hơn trước!

          Đây chính là thái độ mà thánh Phao-lô muốn khích lệ tín hữu Cô-rin-tô hãy có.  Ngài lưu ý họ rằng Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta mọi sự, có thể còn lo lắng cho những nhu cầu của chúng ta hơn thế nữa.  Rồi khi chúng ta bắt chước Người chăm sóc cho người khác, thì Người cam đoan là chúng ta sẽ được chăm sóc (2 Cô-rin-tô 9:10).

          Một trong những gương sáng chói về tinh thần quảng đại này được gặp thấy trong sách Tin Mừng Lu-ca.  Chỉ trong một vài câu ngắn, chúng ta thấy không những mười hai Tông Đồ cùng đi với Chúa Giê-su, mà còn có mặt “mấy phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” nữa.  Đứng đầu trong số phụ nữ này là bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, “người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ” (Lu-ca 8:2).  Những phụ nữ này cùng với những người khác “đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ” (8:3).  Dường như họ hết thảy đều biết ơn trước những việc Chúa làm cho cuộc đời họ nên họ tình nguyện cung cấp bất cứ những gì Người cần để tiếp tục lên đường giảng dạy và chữa lành dân chúng giống như Người đã chữa lành cho chính họ.  Tình yêu của Chúa Giê-su hoạt động nơi tâm hồn họ đã nảy sinh lòng cảm thông với người khác và thúc giục họ hãy quảng đại như Chúa Giê-su vậy.

          Chúa Giê-su đã gieo nhiều trong cuộc sống của những phụ nữ này, nên Người đã gặt hái được lòng nhiệt thành của họ dành cho Người và lòng quảng đại đối với sứ mệnh của Người.  Đổi lại, họ bắt đầu gieo nhiều và từ nơi Chúa họ gặt hái được một cuộc biến đổi đang diễn tiến và lời Chúa hứa ban sự sống đời đời.  Chúng ta đều có thể theo gương họ bằng cách lãnh nhận thật nhiều từ tay Chúa Giê-su và rồi lại cho đi hết cả.

 

          “Lạy Chúa, xin cho tình yêu Chúa tỏ ra cho chúng con thấy trên thập giá tràn đầy trên tâm hồn con, để con có thể chia sẻ với anh chị em.  Ước gì con luôn có thể nhận ra Chúa ở trong họ!”