Chúa Nhật lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi

Suy niệm Gio-an 3:16

 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban…”  (Gio-an 3:16)

 

          Chúng ta hãy dừng lại ở giữa câu Kinh Thánh trên.  Đôi khi những lời này quá quen thuộc đến nỗi lật qua lật lại mà cũng không thấy nảy ra được một ý tưởng nào mới cả.  Nhưng mầu nhiệm vĩ đại nhất của vũ trụ chính là Thiên Chúa đã ban – rồi Người đã banđã ban nhiều hơn nữa.  Thực vậy, Người đã ban mọi sự để chúng ta được ở với Người.  Đó là ý nghĩa của mức độ Người yêu thương chúng ta!

          Đây là một mầu nhiệm đích thực mà chúng ta mừng kính hôm nay.  Đây là một ngày để vui mừng trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì các Ngài yêu thương chúng ta!  Đây là một ngày để vui mừng trong tình yêu rất riêng tư Chúa dành cho mỗi người chúng ta – một tình yêu không bao giờ bỏ rơi chúng ta.  Thiên Chúa chẳng giữ lại điều gì cả.  Người mời gọi chúng ta là những con người yếu đuối tội lỗi hãy chia sẻ hoàn toàn vào sự sống Thiên Chúa của Người.  Rồi Người còn di chuyển trời đất để làm cho điều ấy được thực hiện!

          Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần để dẫn dắt chúng ta đến sự thật toàn vẹn, bằng cách tỏ ra cho tâm hồn chúng ta biết những mầu nhiệm của Tin Mừng.  Chúa Thánh Thần đem những gì Người nghe từ Chúa Cha và Chúa Con mà tỏ ra cho chúng ta theo cách thức lấy những gì là của riêng mình để ban cho chúng ta (Gio-an 16:12-15).  Điều này không phải chỉ là chuyển đạt một thông tin.  Nhưng Thánh Thần hoạt động bằng cách đưa chúng ta vào chính cảm nghiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa. Việc tỏ ra của Người luôn làm cho tâm hồn chúng ta được nâng lên, được đầy tràn niềm vui và lòng tin tưởng rằng mình là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.

          Trong Thánh lễ hôm nay, bạn hãy xin Chúa ban cho bạn một mặc khải sâu xa hơn về Ba Ngôi Thiên Chúa, một mặc khải về tình yêu đã cho đi mọi sự để chúng ta được ở với Chúa.  Bạn hãy chờ đợi Chúa đổ đầy trên bạn sự sống Thiên Chúa của Người và cho bạn được nếm vị yêu thương của Người sâu đậm hơn nữa.

 

          “Lạy Cha trên trời, lạy Chúa Giê-su yêu dấu và Chúa Thánh Thần đáng yêu, con cảm tạ các Đấng vì tình yêu tuyệt vời của các Đấng.  Thật không thể tin được là Chúa đã ban cho con quá nhiều chỉ vì chúng con.  Chúng con ngợi khen Chúa đã tỏ mình ra cho chúng con và cho chúng con được tràn đầy ân sủng Chúa.  Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và tôn vinh Chúa!”