Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 15:1-12, 17-18

 

Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì?  (Sáng Thế 15:2)

 

        Đôi khi chúng ta nhìn vào những tổ phụ trong thời Cựu Ước như là những người anh hùng không tưởng tượng được, hoàn toàn gần như không một lỗi nhỏ.  Nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy các ngài cũng thực sự là con người.  Sau khi Chúa hứa ban một phần thưởng lớn cho Áp-ram, phản ứng đầu tiên của ông là kêu trách đã.  Ông nói:  “Những lời hứa ấy của Chúa ích lợi gì?  Vì Chúa vẫn chưa ban cho tôi một đứa con”.  Áp-ram chưa kịp nhận ra Chúa sắp đề cập tới vấn đề này.  Ông đã bị quá chi phối bởi điều ông không có, nên ông không thấy được toàn bộ điều về Thiên Chúa là Đấng như thế nào và Người đã trung tín ra sao.

          Áp-ram không phải là người duy nhất phàn nàn với Chúa trong Kinh Thánh.  Cũng có ông Gióp nữa, người đã trải qua những ngày than trách về tình trạng đáng thương của ông và việc Thiên Chúa thử thách để chứng tỏ Người đúng.  Rồi tới ngôn sứ Giê-rê-mi-a, một người thất vọng tới độ kêu lên rằng:  “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con!” (Giê-rê-mi-a 20:7).  Ngay đến ông Phê-rô, đứng đầu các Tông Đồ, cũng hỏi Chúa Giê-su:  “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.  Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mát-thêu 19:27).  Mỗi lần như thế, Thiên Chúa đều tỏ ra chẳng chút phiền hà vì những câu hỏi gai ngạnh đó.  Người cũng cho thấy Người hết mực trung thành và đáng tin cậy:  Không có ai trong số những người ấy bị bỏ rơi cả.

          Chúng ta cũng cảm thấy phải hỏi Chúa những câu hỏi khó và thậm chí còn muốn phàn nàn về cách Chúa đối xử với chúng ta.  Điều ấy không nhất thiết là xấu.  Chúa muốn chúng ta cảm thấy mình được đủ tự do để nói với Người những gì ở trong lòng chúng ta, ngay cả khi chúng ta cho là Người bỏ mặc chúng ta.  Người biết tốt nhất cho chúng ta là chúng ta hãy cởi mở với Người hơn là cứ tiếp tục tích chứa những phàn nàn ấy khiến cho đức tin chúng ta trở nên cay đắng.  Chỉ khi chúng ta mở lòng với Người giống như ông Áp-ram đã làm, chúng ta mới tìm được câu trả lời mong muốn.

          Đôi khi đức tin đòi chúng ta phải tiếp tục nài ép Chúa, ngay cả khi chúng ta thất vọng.  Cũng nhiều khi điều ấy có nghĩa là cứ việc sống và dán mắt vào Chúa Giê-su, “đấng làm cho toàn hảo” đức tin của chúng ta (Do-thái 12:2).  Người sẽ giúp chúng ta vượt qua, bất chấp những nghi ngờ và thất vọng của chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của con!  Con dâng cho Chúa mọi hoàn cảnh đời con, tốt cũng như xấu, và con lướt qua chúng để gặp được cái nhìn đầy thương xót của Chúa.  Con tin rằng tình yêu của Chúa hôm nay sẽ làm cho con thành kẻ chiến thắng nhiều hơn!”