Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:23-27

 

Thưa Ngài, xin cứu chúng con!  (Mát-thêu 8:25)

 

        Các môn đệ hết sức ngạc nhiên:  vì Chúa Giê-su đã làm cho sóng gió yên lặng.  “Người ta ngạc nhiên và nói: ‘Ông này là người thế nào mà cả gió và biển cũng tuân lệnh?’” (Mát-thêu 8:27)

        Dĩ nhiên là người thế nào!  Người ta vẫn chưa hiểu rằng Chúa Giê-su  mà người ta biết là con người cũng hoàn toàn là Thiên Chúa.  Người đã sinh ra do một phụ nữ, nhưng Người cũng là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là con đầu lòng của cuộc tạo dựng mới” (Cô-lô-xê 1:15).  Người là một người phàm, nhưng tất cả sự viên mãn hiện diện của Thiên Chúa ở lại nơi Người (1:19), vì Người không chỉ có những phẩm tính của Thiên Chúa mà còn có chính bản tính Thiên Chúa nữa.  Người là Thiên Chúa Nhập Thể!

        Người là loại người nào?  Người là Đấng mà mọi sự được tạo dựng là nhờ Người, mọi sự tồn tại là cho Người (Cô-lô-xê 1:16).  Người là Đấng dùng quyền năng vô biên mà hoạt động trong và nhờ chúng ta là những kẻ tin (Ê-phê-xô 1:19).  Người có thể truyền lệnh mà chữa lành – khỏi bệnh tật như ung thư, lãng trí, run tay, và mọi thứ bệnh khác.  Người có thể ra lệnh cho cơn sốt, lây nhiễm, phong cùi phải ngưng.  Người có thể đem lại sự an lành cho những xương cốt gãy rời và những tâm hồn nát tan.

        Chúa Giê-su là Đấng muốn cho mọi kẻ Người đã tạo dựngđược an lành. Người có thể giải thoát chúng ta khỏi nanh vuốt của nghiện ngập rượu chè hay ma túy.  Người có thể truyền cho sóng gió cuộc đời chúng ta phải lặng yên, như ly dị, mất việc hoặc mất đi người thân yêu, tai họa đủ thứ.  Người có thể đem lại bình an cho những xúc cảm và tưởng tượng điên khùng, cho những tương quan đầy tràn giận dữ, cay đắng và không tha thứ.  Người có thể ra lệnh “Hãy yên lặng!” cho cơn thịnh nộ, ham mê nhục dục và ước muốn trả thù.  Với quyền năng và lòng nhân từ, Người có thể bảo những tâm hồn đang lo âu:  “Đừng sợ.  Thầy đây mà!”

        Chúa Giê-su làm được mọi sự.  Người như thế đó.  Có lẽ bạn chưa khi nào thấy một bệnh tật được chữa khỏi, một tương quan đổ vỡ được hàn gắn hoặc một tình huống tuyệt vọng được giải quyết.  Nhưng Chúa Giê-su làm được hết cả.  Có lẽ bạn đang hết lòng mong muốn điều ấy.  Vậy hôm nay bạn hãy bắt đầu khẳng định:  “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có thể làm mọi sự”.  Rồi bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt bạn đến nơi bạn có thể thành thực nói rằng:  “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa muốn làm như thế”.  Sau đó bạn hãy chờ xem những việc lạ lùng Người sẽ thực hiện.

 

        “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có thể và muốn chữa lành.  Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ, nên con tín thác nơi Chúa!”