Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 18:16-33

 

Ông Áp-ra-ham lại gần và thưa:  “Chẳng lẽ Ngài…”  (Sáng Thế 18:23)

 

          Ông Áp-ra-ham chắc chắn biết phải làm sao thực hiện một cuộc mặc cả khó khăn, có phải không?  Đọc đoạn Kinh Thánh này, có lẽ bạn cảm thấy nên kéo ông ấy ra chỗ khác và nói với ông:  “Này ông ơi, ông không biết là ông đang nói với ai hay sao?  Chúa đấy, chứ không phải người bán hàng đâu!”  Biết rồi, ông Áp-ra-ham vẫn ý thức mình chỉ là “tro bụi” mà dám to gan hỏi ý Thiên Chúa Tối Cao.

          Có lẽ điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn cả sự mạnh dạn của ông Áp-ra-ham, đó là sự uyển chuyển của Thiên Chúa.  Với sự kiên nhẫn tuyệt vời, Người suy xét mỗi lần ông Áp-ra-ham đưa ra một thỉnh cầu mới.  Người hoàn toàn lắng nghe và cởi mở, không khi nào cắt ngang hoặc trách cứ ông vì tiền hậu bất nhất.  Các ngài cùng với nhau tựa như hai người bạn đang hoạch định một chương trình.

          Nếu bạn coi những kinh nguyện chuyển cầu như là những nỗ lực làm cho Chúa phải chuyển ý thì ông Áp-ra-ham quả là sư phụ của bạn.  Ông cho hết thảy chúng ta thấy Thiên Chúa thích mời gọi chúng ta bước vào vòng thân mật để hội ý Người.  Ông cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn nghe những ước mong tự tâm hồn chúng ta.  Người muốn chúng ta chia sẻ với Người những lo lắng của chúng ta.  Người muốn chúng ta cởi mở nói về những hy vọng được chữa lành, cần tìm được việc làm, mong được giải hòa.  Người muốn chúng ta biết Người là một Thiên Chúa đáng yêu mến luôn luôn ban cho chúng ta những gì là tốt lành.

          Điều này không có ý nói chúng ta phải đến với Chúa với những điều kiện của chúng ta hoặc Chúa sẽ luôn đồng ý với chúng ta.  Người vẫn còn là Thiên Chúa của vũ trụ với đường lối và tư tưởng ở trên đường lối và tư tưởng chúng ta.  Nhưng điều ấy làm cho chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể đến với Người trong ý thức tín thác và bảo đảm.  Điều ấy cho chúng ta thấy khi kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta sẽ bắt đầu chiếu tỏa những ước muốn của Thiên Chúa và những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống của những người chúng ta cầu nguyện cho họ.

          Vậy đừng bao giờ bạn bỏ cuộc khi cầu nguyện nhé!  Những lời nguyện của bạn có tiềm lực thay đổi cuộc sống bạn và cuộc sống những người chung quanh!  Cũng như ông Áp-ra-ham, bạn hãy tiếp tục đến gần Chúa.  Cứ tiếp tục xin và xin:  “Lạy Chúa, Chúa có…”

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con là bạn hữu.  Con muốn mạnh dạn tiến vào trước sự hiện diện của Cha hôm nay và chia sẻ với Cha những lời nguyện và ước mơ của con”.