Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-30

 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Thánh Tâm Chúa là vực thẳm tình yêu để đáp lại mọi nhu cầu của chúng ta.  (Thánh Marguerite Marie Alacoque)

 

          Có khi nào bạn thắc mắc không biết những ngày lễ kính từ đâu mà có không?  Có nhiều lễ nhắm vào những biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-su như lễ Giáng Sinh      PhụcSinh, Chúa Biến Hình và lễ Hiện Xuống.  Một số lễ nhắm vào một giáo lý đặc biệt thuộc đức tin chúng ta, như Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi và Suy tôn Thánh giá.  Cũng có một số ngày như hôm nay để tôn kính một phương diện nào đó của Chúa hoặc Chúa là Đấng nào.  Giống như Chúa Nhật kính lòng Thương Xót của Chúa, lễ Thánh Tâm là cách Chúa nhắc nhở chúng ta rằng con đường đến với Chúa lúc nào cũng rộng mở.  Đó là cách Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su và cảm nghiệm tình yêu của Người.

          Lòng sùng kính đối với Thánh Tâm đã có rất sớm, khoảng thế kỷ 11.  Sang thế kỷ 16, hình ảnh Trái Tim Chúa Giê-su, bị lưỡi đòng đâm thâu qua và chung quanh có mão gai, đã là hình ảnh quen thuộc, đó là nhờ sự cổ động của dòng Phan-xi-cô và dòng Tên.  Nhưng nguồn gốc rõ ràng nhất của lòng sùng kính này là do một Nữ tu khiêm tốn dòng Viếng Thăm ở bên Pháp, thánh nữ Marguerite Marie Alacoque (1647-1690).  Trong một chuỗi những thị kiến, Chúa Giê-su đã xin Chị Marguerite Marie hãy giúp thiết lập một lễ đặc biệt kính Trái Tim Người.  Năm 1856, Đức Giáo hoàng Pi-ô IX đã thiết lập lễ này – cử hành vào ngày Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa – như là lễ kính của toàn thể Giáo Hội.

          Thánh lễ hôm nay là một lời mời gọi, đồng thời cũng là một sự tưởng niệm.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đi vào trái tim Người.  Người mời gọi chúng ta hãy phó thác mình cho tình yêu của Người và khám phá sức mạnh của tình yêu ấy, hầu chữa lành những thương đau của chúng ta, làm sống dậy niềm hy vọng và che chở chúng ta khỏi sợ hãi.  Người mời gọi chúng ta khám phá xem tình Người yêu thương chúng ta mạnh mẽ chừng nào.  Không gì có thể làm cho tình yêu ấy hết khát khao, ngay đến tội lỗi hoặc sự bất xứng của chúng ta cũng không thể!

          Vậy hôm nay bạn hãy đón nhận lời mời gọi.  Hãy chăm chú nhìn vào trái tim Chúa Giê-su.  Bạn hãy để cho tình yêu của Người chảy tràn trên bạn và đem bạn lên trời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin làm cho trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa!”