Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 12:1-11

 

Lễ kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô Tông Đồ

 

Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.  (Công Vụ Tông Đồ 12:5)   

 

          Trong câu chuyện tuyệt vời này, chúng ta đọc thấy Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Giáo Hội sơ khai bằng cách sai một thiên sứ đến giải thoát ông Phê-rô khỏi nhà tù.  Lúc đầu, Phê-rô quá ngỡ ngàng đến độ tưởng mình đang mơ hoặc có một thị kiến.  Điều này thực sự không thể xảy ra được!  Cũng vậy, khi ông gõ cửa nhà nơi cộng đoàn đang cầu nguyện cho ông được giải thoát, một thiếu nữ         bước ra cũng không tin được điều mắt thấy.  Cô quá xúc động đến độ chạy vào nói cho mọi người biết mà lại quên không mở cửa cho ông Phê-rô vào!

          Từ những ngày đầu của Giáo Hội, Ki-tô hữu đã cầu nguyện cho các vị lãnh đạo của họ.  Cũng từ những ngày đầu, các vị lãnh đạo ấy đã tin tưởng vào lời cầu nguyện của tín hữu.  Tác giả thư Do-thái khuyến khích:  “Tôi tha thiết khuyên anh em làm như thế, để tôi sớm được trở về với anh em” (Do-thái 13:19).  Thánh Phao-lô bảo tín hữu Phi-líp-phê:  “Tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em” (Phi-líp-phê 1:19).

          Vậy bạn vẫn trung thành cầu nguyện cho các vị lãnh đạo như thế nào?  Chúng ta hãy thường xuyên giúp cho các ngài lên tinh thần, đó là những “Phê-rô” của chúng ta (Đức GH Bênêđictô XVI, các giám mục địa phương, cha xứ và các vị mục tử) cũng như những Phao-lô của chúng ta (nhưng người rao giảng Tin Mừng và các vị thừa sai chúng ta biết cũng như những vị chúng ta không biết).  Đó là một tác vụ quan trọng nên đừng quên dành thời giờ đều đặn để cầu nguyện như vậy.  Bạn còn có thể hợp ý với Đức Giáo Hoàng trong những ý cầu nguyện mỗi tháng của ngài thường được in trong tờ Thông tin hằng tuần của giáo xứ.  Bạn cũng có thể coi xem trong tờ báo của giáo phận có ý cầu nguyện tương tự của đức giám mục không.

          Khi nghe nói về những thiên tai xảy ra trên thế giới, bạn hãy kiếm xem những tổ chức Công giáo sẽ làm gì để cứu giúp những người đang bị khốn khổ và hãy cầu nguyện cho họ.  Nếu bạn muốn tham gia vào cuộc gây quỹ để giúp đỡ họ, bạn hãy để ý xem họ cần gì để giúp cuộc sống của họ được phấn khởi lên.  Bạn đừng khi nào ngừng cầu nguyện, vì quá nhiều người đang tùy thuộc vào lời cầu nguyện của bạn đấy!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi những vị mục từ phục vụ Giáo Hội và các vị rao giảng đem Tin Mừng của Cha đến với thế giới.  Xin Cha làm cho trái tim họ được vui mừng và công việc của họ sinh hoa trái cho vương quốc Cha”.