Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:18-26

 

Tin ấy đồn ra khắp cả vùng.  (Mát-thêu 9:26)

 

          “Này ông Giê-su, tại sao ông lại ăn uống với những kẻ tội lỗi và với những người thu thuế?”  “Ông Giê-su, tại sao các môn đệ của ông không ăn chay giống như chúng tôi?”  “Lạy Đức Giê-su, xin Ngài cho con gái tôi được sống lại”.”  “Ôi, tôi chỉ cần chạm được áo choàng của Đức Giê-su là tôi sẽ được chữa lành.”

          Nhóm Pha-ri-sêu thử thách Người.  Các môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả muốn biết rõ Người là ai.  Một người phụ nữ muốn được chữa khỏi bệnh.  Một người cha muốn được lại đứa con đã chết.  Những kẻ đang khóc người chết thì chế giễu Người.  Ồn ào.  Đám đông.  Câu hỏi.  Xúc động.  Làm sao Chúa Giê-su đã giữ được sự tập trung và bình an giữa những chao đảo ấy?

          Có một điều chắc chắn, đó là Người đã không sử dụng một kế hoạch tối mật chỉ có Người và Chúa Cha biết mà thôi.  Và Người cũng chẳng có kế hoạch dễ dàng vì Người là Con Thiên Chúa.  Không đâu, nhưng Chúa Giê-su đã giữ được sự bình an theo cùng một cách như tất cả chúng ta có thể giữ, đó là Người nghỉ ngơi “trong bóng của Đấng Tối Cao” (Thánh Vịnh 91:1).  Người chắc chắn phải dành thì giờ với Chúa Cha.  Người lui lại trước những lời van xin và áp lực, để mọi sự sang một bên và lắng nghe.  Người hỏi những câu hỏi, tìm kiếm đức khôn ngoan và lấy việc học biết tư tưởng và ước muốn của Chúa Cha làm công việc nòng cốt của Người.

          Bạn cũng có thể làm như vậy.  Bạn có thể đọc Kinh Thánh, xin Chúa tỏ ra cho bạn trái tim của Người qua những dòng chữ viết.  Bạn có thể hỏi Người những câu hỏi và chờ mong Thánh Thần đặt những câu trả lời vào tâm trí bạn.  Khi cầu nguyện, bạn có thể chắc chắn dành thì giờ ngồi im lặng với Người.  Bạn hãy làm cho mọi lo âu sợ hãi phải yên lặng, và hãy để lại đó danh sách những việc phải làm.  Bạn hãy để sang bên cạnh việc cầu nguyện những lời cầu xin và cầu cho người khác để bạn chỉ lắng nghe thôi.  Hoặc chúng ta có thể nương dưới bóng cánh Chúa và để Người che chở bạn khỏi mọi sự, chỉ cần mười phút thôi là bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi.

          Chúa ban những lời hứa thật phong phú trong phần Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay:  “Vì ngươi quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở ngươi bởi lẽ ngươi nhìn biết danh Ta.  Ngươi sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc gian truân” (Thánh Vịnh 91:14-15).  Những lời hứa này dành cho bạn.  Chúng bảo đảm bạn có thể bước đi trong bình an qua những tình huống hỗn loạn nhất.  Việc ấy đòi hỏi một chút tập tành và chúng ta sẽ không có ngay được.  Nhưng càng dành thì giờ với Cha chúng ta, chúng ta càng thành công.

 

          “Lạy Cha, con muốn ở lại dưới bóng Cha hôm nay.  Xin Cha làm cho con được tươi mới và giúp con bước đi trong bình an.  Xin Cha giúp con biết chăm chú vào công việc Cha dành cho con”.