Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 44:18-21.23-29; 45:1-5

 

Hãy lại gần tôi… Tôi là đứa em Giu-se.  (Sáng Thế 45:5)

 

          Bị các anh ruồng bỏ và đem bán làm nô lệ sang Ai-cập, Giu-se đã bước lên địa vị cao tại Ai-cập, nơi ông đã tình cờ trở thành “vị cứu tinh” cho tất cả gia đình ông.  Các anh ông Giu-se đã làm đủ cách để loại trừ ông, thì sau này lại nhận ra ông chính là người đã cứu họ khỏi chết đói.  Việc đối xử quảng đại của Giu-se với các anh tới độ cứu giúp họ là hình ảnh báo trước cách thức Chúa Giê-su, người Anh Cả, sẽ đối xử với hết thảy chúng ta.

          Nếu Chúa Giê-su giống như ông Giu-se, điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta đều có thể hành động giống như các người anh của ông Giu-se.  Chẳng phải nhiều lần tất cả chúng ta đều muốn “loại trừ” Chúa Giê-su hay sao?  Chúng ta tự mãn khi muốn làm gì thì làm và để Chúa Giê-su sang một bên.  Chúng ta đóng cửa không cho Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, hy vọng làm tắt đi tiếng nói của Người và không muốn nhìn nhận những gì Người muốn có trong cuộc đời chúng ta.

          Rồi Chúa Giê-su đáp lại cách đối xử ấy của chúng ta như thế nào?  Cũng như ông Giu-se, Người đáng lý phải được đền bù cho những thương tổn phải chịu, có quyền giận dữ hoặc trả thù.  Nhưng không phải như vậy.  Cũng như ông Giu-se, Người đưa cánh tay tha thứ và thân thiện ra để xin chúng ta hãy đến gần Người hơn.

          Không có nơi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa một cách mạnh mẽ hơn là ở Bí tích Hòa giải.  Khi xưng thú tội lỗi với người Anh Cả của chúng ta, Người tha thứ cho chúng ta và phục hồi sự sống cho chúng ta.  Người ta phải thấy được thế nào là tự do khi những người anh của ông Giu-se nhận ra ông đã tha thứ cho họ và còn muốn ôm lấy họ để đón nhận họ là các anh của ông.  Cũng vậy, Chúa Giê-su muốn chúng ta xưng thú tội lỗi để chúng ta nghe được lời Người mời gọi hãy “đến gần hơn” và ôm lấy Người.  Khi xưng tội, quá khứ có là gì cũng không thành vấn đề nữa, giống y như trường hợp ông Giu-se vậy.  Quan trọng là thời điểm ân sủng này, khi chúng ta có thể đến với Chúa Giê-su.

          Vậy bạn còn đợi gì nữa?  Đừng để mình bị giam cầm lâu hơn nữa trong mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ.  Bạn hãy hòa giải với Người Anh Cả Giê-su hôm nay đi, để bạn cũng có thể đến với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngỡ ngàng trước lòng thương xót của Chúa.  Cũng như ông Giu-se đã tha thứ cho các anh, con biết Chúa sẽ tha thứ cho con.  Con cám ơn Chúa là người Anh của con và đã mời gọi con đến gần trái tim Chúa hơn”.